Rotter

Har du fått rotter i hus og synes det er litt ekkelt? Det er ikke så rart. Rotter spiser og gnager på stort sett alt de kommer over – og kan gjøre stor skade på hus og hytte. De kan ødelegge husets isolasjonsevne, og kan forårsake branner og vannskader ved å gnage på ledninger eller for eksempel slangen til vaskemaskinen.

De små gnagerne kan komme seg inn på de utroligste måter og trenger kun en åpning på rundt 12 mm for å presse seg inn. De kan også komme inn i huset via toalettet. Rottene oppholder seg ofte inne i veggen, taket eller gulvet – og mange kan derfor ha besøk av rotter uten å vite om det.

Det er mye en kan gjøre for å forhindre rottebesøk, og hvis du allerede har fått besøk er det heldigvis mulig å bli kvitt dem. Det beste bekjempelsesmetodene er å bruke feller eller gift. Merk at det ikke er tillatt å sette ut gift ubeskyttet, siden det kan skade både hunder, katter og barn. La autorisert personell ta seg av behandlingen med gift.

Bilder, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

 • De liker seg på mørke skyggefulle områder og er hovedsakelig aktive om natten. De avsløres ofte av krafselyder i veggene.
 • Se etter rotteekskrementer. De er vanligvis svarte, sylindriske og ca. 12-25 mm lange.
 • Se etter gnagemerker.
 • Strø mel langs veggene for å avsløre rotter og mus.

Forebygging

 • Fjern tilgang på mat: ha lokk på avfallsdunker, fjern nedfallsfrukt, bruk lukkede kompostbinger, vær forsiktig med å mate fuglene, ikke sett søppel på trappa, ikke kast avfall på bakken. Kast heller ikke mat i toalettet fordi det kan føre til at rottene søker seg til avløpsrørene.
 • Sikre bygningen ved å tette alle hull og sprekker slik at ikke dyrene kommer inn. Husk spesielt på at kjelleren trenger lufting, så ikke steng utlufting (ventilene), men benytt heller en finmasket netting.
 • Hold det ryddig, klipp gresset og plant ikke busker og trær tett opptil fasaden.
 • Kontroller loft og kjeller jevnlig.
 • Hold vannlåsen i toalettet i orden.
 • Ha gode rutiner for renhold.
 • Det er ikke lov å sette ut gift som et forebyggende tiltak.

Les også: Forebygging av rotter og mus

Bekjempelse

 • Rottefella er det mest effektive hjelpemiddelet for bekjempelse. Oppdager du angrep anbefales det å sette ut mange feller.
 • Gift kan settes ut i åtestasjoner, men kan forårsake kraftig lukt dersom rottene kommer seg inn i veggen og dør der. Det er ikke lov å sette ut ubeskyttet gift. Det anbefales å overlate dette til fagpersoner.