Slik unngår du mus- og rottebesøk i vinter: Sjekkliste

Det satt to rotter på en stol.

Tettetiltak er viktig for å unngå å få rotter og mus i hus

Mus og rotter er vanlige skadedyr i Norge. I likhet med oss mennesker er de ikke glad i kulden og gjør det de kan for å komme seg inn i varmen. Derfor stiger antall angrep gjerne kraftig om i vinterhalvåret. Det er mye som kan gjøres for å unngå besøk av uønskede smågnagere, og det kanskje aller viktigste en kan gjøre er å sørge for at de ikke klarer å komme seg inn.

De små gnagerne kan komme seg inn på de utroligste måter og trenger bare en bitteliten åpning for å komme seg inn. Rotter kan i tillegg hoppe langt og de er gode klatrere. De kan gjemme seg i vegger og tak og det kan bli et stort problem med lukt, avføring og risiko for smitte. I tillegg kan de være vanskelige å bli kvitt når de først har kommet seg inn.

En rotte trenger ca 12 mm for å komme seg inn, mens en mus trenger så lite som 6-7 mm åpning. Det er derfor viktig å sørge for at hus og hytter er tette. Husk også at det er viktig å benytte materialer som dyrene ikke kan gnage seg gjennom når en skal tette. Metallnetting, hønsenetting og stålull er eksempler på materialer som kan benyttes. Det kanskje vanligste stedet mus og rotter kommer seg inn er mellom kledningen og grunnmuren, men det er også mange andre steder en bør være oppmerksom på.

Tips for å unngå at rotter ikke kommer inn via svake punkter i huset

Åpninger i husets ytre

  • Typiske svake punkter på huset hvor det kan oppstå åpninger som dyrene kan presse seg inn gjennom er mellom kledningen og grunnmuren, hjørnekasser, hull fra kabelgjennomføring etc. Disse stedene er ofte spesielt utsatt så her bør du være ekstra oppmerksom slik at dyrene ikke klarer å klatre opp og inn. Ta med deg lommelykt og titt oppunder kledningen etter hull og sprekker.
  • Eldre boliger fra 1800 og tidlig 1900-tallet har gjerne kjellermurer av naturstein, som ofte har store åpninger mellom steinene. I tillegg kan fugene være mangelfullt utført. Dermed er det lagt til rette for at rotter kan ta seg inn i boligen via bakken og gjennom kjellermuren. Er det utforede vegger i kjelleren får rottene fritt leide i skjulte konstruksjoner. Dermed kommer de seg opp i etasjeskillet og videre rundt i boligen. For å unngå at mus og rotter tar seg inn er det viktig å foreta tilstrekkelig tetting av sprekker større enn 6 mm. Dette bør gjøres både på innsiden og utsiden av boligen om mulig. Det er også vanlig at rottene tar seg inn fra undersiden eller utsiden av muren og klatrer opp på innsiden (inni veggen) for deretter å ta seg inn i boligen fra toppen av muren («krona» på muren) da denne ofte ikke er pusset.

Trær og tett vegetasjon inntil hus og overhengende grener

  • Kontroller luftingsrøret fra bad og opp til taket. Rotter og mus er gode klatrere og kan hoppe langt, og de kan enkelt klatre via ledninger og grener for å komme seg opp på taket. Hvis det ikke er tett kan de komme inn denne veien.

Dører, vinduer og ventiler:

  • Pass på at det ikke er hull og sprekker i vegger, dørkarmer eller vinduskarmer. Tett hull i bakken og hull langs grunnmuren på utsiden.
  • Undersøk at kjellervinduer er intakte. Bruk finmasket netting over hull eller for å unngå at de kan komme inn når vinduet er åpent.
  • Husk også å sjekke ventiler og andre luftekanaler. Er det ikke allerede netting eller lignende bør det legges på. Husk at det er nødvendig med lufting, så ikke gjør det lufttett.

Våtrom og kjøkken:

  • Rotter bor gjerne i kloakken og som følge av at folk kaster matrester i do eller skyller det ned i vasken trives de der. De er gode svømmere og for å sørge for at de ikke kan finne veien opp gjennom sluk og toaletter bør en sørge for at alle sluk har rist som sitter fast. Pass i tillegg på at det er vann i vannlåsen.
  • Pass på at rørgjennomganger, spesielt i kjøkkenbenken, er tette.

Les også: Sjekkpunkter for forebygging mot mus og rotter.