Tips, råd og informasjon om ekte hussopp og andre råteskader

Vi skiller mellom treødeleggende råtesopper og andre soppgrupper, som for eksempel muggsopp og svertesopp. Det er råtesoppene som kan gjøre stor fysisk skade (nedbrytning) på bygningen, og det er disse som inngår i dekningen hos Norsk Hussopp Forsikring.

Sjekk huset utvendig på 1-2-3

Utvendig treverk må vedlikeholdes for å unngå råte. Ved jevnlig kontroll av huset kan en oppdage og avverge tilløp til skader tidlig.

Ekte hussoppangrep i treverket bak murpuss.

Hvordan lukter råte?

Daglig kommer det henvendelser fra forsikringstakere som enten har eller mistenker råteskader på hus eller hytte. Lukt er ofte det første varseltegnet.

Vet ikke at de har krypkjeller

Mange er ikke klar over at de har en krypkjeller under stuegulvet. Her kan muggsopper,
råtesopper og skadedyr trives.

Ekte hussoppangrep i treverket bak murpuss.

Skader som utvikles i det skjulte

Råteskader utvikles ofte i det skjulte og de aller fleste skadene utvikles over flere år. Dette medfører at lang forsikringstid gir bedre sikkerhet.

Kjeller

Tips ved isolering av kjeller

Isolering av kjelleren gir mulighet til å ta i bruk verdifulle kvadratmeter, men det medfører også fare for fukt, kondens og råteskader.

Treverket krymper og sprekker opp i noe som minner om terninger.

Tips for å unngå ekte hussopp

Av råtesoppene som angriper boligen vår er ekte hussopp den som kan gjøre størst skade. Sørger du for godt vedlikehold av huset ditt, reduserer du risikoen for å bli angrepet.

Forsikringen dekket alle utgiftene

Ekte hussopp på familiegården

På kun få år forårsaket ekte hussopp svært kostbare ødeleggelser på familiegården til Marianne og Ian. – Forsikringen reddet oss, sier Marianne