Skader som utvikles i det skjulte

Ekte hussoppangrep i treverket bak murpuss. © Foto: Effecta AS

De fleste har et forhold til forsikring, men vet ofte ikke så mye mer enn at det er viktig å forsikre det man eier. Det som er spesielt med råteskader er at de ofte utvikles i det skjulte og de aller fleste skadene utvikles over flere år. Dette medfører at lang forsikringstid gir bedre sikkerhet.

Publisert: 23. november 2017

Viktigere enn mange tror

For de aller fleste er bolig den desidert største økonomiske investeringen de gjør, og det vil være betryggende å være forberedt hvis noe skulle skje. Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over.

– Skader forårsaket av treødeleggende råtesopper, som for eksempel ekte hussopp og kjellersopp, er spesielle fordi slike skader utvikles over lang tid, normalt flere år, med høy fuktpåkjenning på treverket. I tillegg tar det ofte lang tid før skadene oppdages da de ofte utvikler seg skjult inne i konstruksjonen, sier Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Lang forsikringstid er viktig

Et vanlig forsikringsprinsipp er at skader utenfor forsikringstiden ikke dekkes, dette er noe de fleste er klar over. Det er naturligvis for sent å forsikre bagasjen sin når kofferten allerede er forsvunnet, innboet etter at tyvene har vært på besøk, eller bilen etter at den har vært i en kollisjon.

–    Stormoen forklarer at en utfordring med denne typen skader er at de gjerne utvikles over lang tid. Dersom skaden eksempelvis har utviklet seg over 8 år, men forsikringstakeren bare har hatt forsikring i deler av denne tiden, vil det naturligvis måtte gis en reduksjon i erstatningen Det er dessverre ikke er mulig å forsikre seg tilbake i tid for skader som allerede har skjedd.

En takstmann kan i de fleste tilfeller gi en vurdering av hvor lang skadeutviklingstiden er. Dette innebærer at jo lenger forsikringstid en har, jo bedre sikret er huseieren. I de få tilfellene hvor det er usikkerhet i forhold til utviklingstiden kommer dette alltid forsikringstakeren til gode.

–    Vi er her for å hjelpe når uforutsette hendelser oppdages, men i de tilfeller hvor den skadelidte ikke har tilstrekkelig dekningstid kan vi dessverre ikke hjelpe fullt ut, sier Stormoen.

Les mer om: Råteskader

Huseiers ansvar

Selv om man har de riktige forsikringene er det gjerne en stor påkjenning dersom man blir utsatt for denne typen skader.

–    Et viktig moment et også at forsikringstaker har et vedlikeholdsansvar. Dette er det dessverre mange som glemmer, sier Stormoen.

Som huseier er det viktig at man tar ansvar for å holde huset i orden. Dette innebærer å forebygge skader ved utette tak og vegger, samt sørge for at takrenner, nedløp og taksluk vedlikeholdes og renses. I tillegg skal synlige mangler utbedres umiddelbart, eksempelvis synlige lekkasjer eller manglende takstein.

–    Sluntrer man unna viktig vedlikehold og huset står med mangler i klimaskjoldet over tid, vil du garantert få en råteskade i løpet av noen år. Det er mye å huske på når man er huseier, men da unngår man også unødvendige og lite hyggelige overraskelser, forteller Stormoen.