Sjekk huset utvendig på 1-2-3

Regn på hustak
REGN: Norge har et klima som utsetter husene våre for store påkjenninger.

Forebygg utvendige råteskader

Norge har et klima som utsetter husene våre for store påkjenninger. Utvendig treverk må vedlikeholdes for å unngå råte. Ved jevnlig kontroll av huset kan en oppdage og avverge tilløp til skader tidlig. Det kan spare både tid, penger og belastningene som følger en skade.

Klimaskjold

Ved å etterse og vedlikeholde husets «klimaskjold», altså husets ytre bestående av kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, kan man avverge råteskader. – Det er heller ikke så vanskelig å sjekke om du allerede har fått en råteskade på dette, sier fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring, Øyvind Magerøy.

En enkel oppgave

Det behøver ikke ta mer enn maksimalt 30 minutter en gang per år å ta en sjekk av huset. Jo før du oppdager tilløp til en skade og får satt i gang utbedring, desto større er sjansene for at du slipper unna med småreparasjoner. En årlig sjekk er med andre ord en fornuftig bruk av tiden for å unngå og forebygge råteskader.

Les også: Økning i råteskader | Slik sjekker du boligen din

Sjekkliste for utvendig kontroll av hus

Kledning:

  • Påse at kledningen er tett. Det skal ikke være åpninger, sprekker eller lignende.
  • Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
  • Kjenn og se i underkant av kledning om det er malt, tørt og fast.
  • Kontroller bunnsvill (bjelke lagt på grunnmur) med en spiss gjenstand skrått inn under kledningen. Den skal være skal være fast.

Tak:

  • Sjekk at takpapp ikke er skadet. Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder.
  • Undersøk at takstein er hele og uten skader og at det ikke er sprekker eller åpninger inn.
  • Mose og vekst på tak bør fjernes.
  • Sjekk at beslag er tett og helt.

Vindu, dør og inngangsparti:

  • Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, dryppkant og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
  • Dersom trapp, inngangsparti, balkong, terrasse eller lignende er bygget tett opptil kledning bør dette kontrolleres ekstra nøye.

Les mer om: Råteskader | Kan få store økonomiske konsekvenser