Avtaletiden har betydning – skader som utvikles i det skjulte over lang tid

Stokkmaur som har hulet ut en trestokk
GJØR PLASS TIL BOLIG: Spiser ikke treverket, men gnager ganger for å gjøre plass til bolig. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

En råte- og skadedyrforsikring er på en måte husets livsforsikring. Beholder huseierne samme forsikringsselskap over tid, er de bedre sikret.

– Vår oppgave er å forsikre boliger mot råteskader og skadedyr. I motsetning til for eksempel vannskader, så oppstår disse skadene over tid. Jo tidligere skaden oppdages, jo mindre omfattende blir reparasjonene. Vi får satt i gang tiltak tidligere og dette er positivt bpde for oss og huseier. Derfor er det viktig å gjøre enkle kontroller av boligen regelmessig, sier Stormoen, som er skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring og ekspert på råte- og skadedyrsskader.

Husets livsforsikring – kontinuitet lønner seg

Råte- og skadedyrsforsikring er på en måte husets livsforsikring. Beholder huseierne samme forsikringsselskap over tid, er de bedre sikret. Forsikringsselskapet har ansvaret for skader i perioden huset er forsikret hos dem, og særlig råteskader kan utvikle seg over flere år. Derfor har mange forsikringsselskaper Norsk Hussopp Forsikring som samarbeidspartner. Da vet de at boligeierne får denne kontinuiteten.

– Det er ofte først når en skade oppstår at boligeieren får kjennskap til oss. Dessverre betyr det også at huseieren kan miste kontinuiteten på råte- og skadedyrsforsikringen sin, hvis de ikke er årvåkne når de velger å flytte forsikringen sin til en ny leverandør. Vi anbefaler derfor at kundene passer på å få med denne dekningen når de bytter selskap, sier Stormoen.

Svein Stormoen
Svein Stormoen

– Selv om vi primært forsikrer norske husstander gjennom andre forsikringsselskaper, har vi også direktekunder. Det er typisk de som har valgt et forsikringsselskap som vi ikke samarbeider med, sier han.

Husets avtaletid

Norsk Hussopp Forsikring er den største aktøren i markedet og 1,2 millioner norske boliger er forsikret gjennom selskapet. De aller fleste av disse har det som en del av en husforsikringen i et av skadeforsikringsselskapene. Derfor kan boligen ha vært forsikret i alle år i Norsk Hussopp Forsikring, selv om eieren kan ha skiftet forsikringsselskap eller boligforsikringen er flyttet når det har blitt solgt. Hvis huseieren oppdager råte eller skadedyrsangrep får de hjelp med å utbedre skaden eller bekjempe skadedyrene.

Det som er spesielt med råteskader er at de ofte utvikles i det skjulte og de aller fleste skadene utvikles over flere år, sier Stormoen.

Sjekk jevnlig – det er enkelt og effektivt

For å oppdage eventuelle skader tidlig anbefaler Stormoen å sjekke huset et par ganger i året.

– Sjekk det gjerne sommer og vinter. Om vinteren er det snø mange steder i landet, noe som gjør det vanskeligere å oppdage en pågående taklekkasje, men du kan se om det er misfarging og for eksempel rim. Finner du steder med mye rim når det er kaldt, kan det komme av luftlekkasjer fra underliggende rom. Dette kan komme av mangler ved diffusjonssperren, og forteller deg at du kan stå foran en utbedringsjobb, sier Stormoen.

Les også: Sjekkpunkter for å forebygge mot råteskader

Sjekk topp og bunn

Vegger, tak og andre bygningskonstruksjoner er det smart å undersøke om sommeren.

– Sjekk kledning for råte og sjekk at alle taksteinene er hele. Jeg anbefaler også alle å ta en tur på loftet når det regner. Det er da det er lettest å oppdage vannlekkasjer. Sommeren er også tiden for en inspeksjon av krypkjelleren. På denne årstida vil du kunne avdekke kondens i et av de store problemområdene, krypkjelleren, fordi den holder en lavere temperatur og dermed er kaldere enn lufta ute. På den halvårlige sjekken, se også etter små hull i treverket, gnagespor eller maurstier. Skadedyr, både store og små, kan gjør skade hele året, avslutter han.

Les også: Slik sikrer du boligen mot mus og rotter