Vårsjekken: Slik oppdager du fukt og råteskader

Mann skraper av flassende maling for å se om det er fukt i treverket.
Boligen trenger jevnlig tilsyn for å hindre utvikling av skader.

Fukt og råte kan ramme hele huset, både yttervegger, tak, loft, kjeller, og innendørs. En rask vårsjekk av huset kan spare deg for tusenvis av kroner og mye hodebry.

Råteskader kan være svært kostbart å bli kvitt. For å unngå ubehagelige overraskelser, er det mange forebyggende tiltak som bør gjøres minimum en gang hvert år. Her finner du tips og råd til hvordan du oppdager og forebygger fukt- og råteskader.

Hopp til innhold:

Fukt- og råteskader i yttervegger og tak

Utvendige råteskader i yttervegg og yttertakkonstruksjon er vanlige skader. Ved å kontrollere og vedlikeholdet husets ytre som består av kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, kan man avverge råteskader.

– Skadene kommer når det blir hull i byggets «regnfrakk», den utvendige beskyttelsen bygget har mot regn og fukt. Det kommer typisk av vinterens frost og temperatursvingninger, når takrenner sprenges i stykker av is, eller det blir åpninger rundt beslag ved piper eller luftekanaler, sier biolog Maren Trones Christiansen i Norsk Hussopp Forsikring.

Oppdager du salter på murpuss, boblende, bølgende, eller flassende maling, kan det være tegn på fukt. Når maling flasser, mister malingen sin vannavvisende egenskap. Hvis fukt trenger inn over lengre tid kan dette skape råteskader i treverk.

Malingsbobler bør du sjekke det med en gang. Fjern bobla og se hva som er under. Bruk gjerne en kniv for å kontrollere om materialene har fasthet. Treverket skal være litt tøyelig og fast. Hvis alt ser fint ut, kan du bare male over, men er det råte bør dette fikses før skadene blir større.

Sjekkliste for å oppdage og hindre fukt i ytterkledning:

 • Er kledningen tett? Det skal ikke være åpninger eller sprekker mellom bordene.
 • Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
 • Se og kjenn om det er malt, tørt og fast i underkant av kledningen.
 • Stikk en spiss gjenstand skrått inn under kledningen for å sjekke at bunnsvillen (bjelken lagt på grunnmuren) er fast.
 • Se om malingen har begynt å flasse eller er matt. Kanskje er det tid for en vask og et nytt strøk med maling?

Sjekkliste for å oppdage og hindre fukt i tak:

 • Sjekk tilstanden til takpappen og at den er fri for skader.
 • Undersøk at takstein er hele og uten skader, og at det ikke er sprekker eller åpninger inn. Skadet stein må skiftes fortløpende. 
 • Sjekk at beslaget er tett og helt. Blybeslag er spesielt utsatt for skader.
 • Mose og vekst på tak bør fjernes.
 • Sjekk at vann fra takrenner renner vekk fra grunnmuren. Rens samtidig takrennene og sjekk at de er i god stand.
 • Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder. Normalt tåler en takpapp/shingel cirka 30 år, takstein rundt 75 år, og betongstein 50 år.

Les også: Råte | Kan få store økonomiske konsekvenser

Overganger er ekstra utsatt for fukt

For både tak og vegger er det viktig å sjekke overgangene, slik som ved vinduer, dører, gjennomføringer på tak ved pipe, ventiler og annet. Disse bryter tettesjikt som kledning, takstein, vindsperrer og undertak. Dermed må overgangene være korrekt utført og i god stand.

– Der tak- eller veggflater brytes, er det økt risiko for fuktinntrengning og påfølgende råteskader. Slike skader kan oppdages ved visuell befaring av huset utvendig, samt en kikk på loftet, sier Christiansen.

Sjekkliste for å oppdage og hindre fukt i overganger:

 • Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, at dryppkant fra kledning til vannbrett er minimum 6 mm, og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
 • Hvis trappen, inngangspartiet, balkongen, terrassen eller lignende er bygget tett opptil kledning, bør dette kontrolleres ekstra nøye. Det er anbefalt med minimum 15 cm fra underkant av kledning til terreng.

Fukt i kjeller

I fuktige kjellere kan det fort oppstå kostbare råteskader. Lukter du den typiske kjellerlukten, kan denne være forårsaket av fukt og bør undersøkes nærmere.

Krypkjellere er spesielt utsatt for råte- og muggskader. Har du en krypkjeller bør du jevnlig gå ned og sjekke om det er tegn til mugg eller fuktmerker på synlige materialer. Dette kan indikere at det er for høy luftfuktighet i kryprommet.

– Når varm og fuktig luft rundt bygningen siver ned i den kjølige kjelleren eller krypkjelleren, blir det kondens på overflatene. Det bør derfor gjennomføres kontroller på sommerhalvåret. Gå ned med lommelykt og se litt rundt. Er det tegn på fukt- eller muggskader, bør det gjøres forebyggende tiltak før skadene tiltar i omfang, sier Christiansen.

Biologen tipser om at man kan sette inn en avfukter, og legge ut en aldringsbestandig plastfolie på grunnen i krypkjellere. Vann fordamper hele tiden fra grunnen, så man bør hindre denne fuktigheten fra å bygge seg opp i krypkjelleren.

Unngå fukt- og råteskader i krypkjellere:

 • Ikke bruk kryprom og krypkjeller til lagring.
 • Det er viktig med tilstrekkelig god gjennomlufting og ingen «døde hjørner» hvor luften står stille.
 • Luke eller lem er nødvendig for å kunne inspisere.
 • Dekk grunnen med aldringsbestandig plast for å unngå avsondring av vanndamp.

Les også: Krypkjeller – en risikofylt konstruksjon

Fukt på loftet

Uavhengig av om du bor i et nytt eller gammelt bygg, bør loftet sjekkes regelmessig for å unngå ubehagelige overraskelser.

Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje fra tettesjikt eller kondensering på kalde loftflater. Sjekk at taket er tett og at eventuelle loftsvinduer er tette. Det samme gjelder rørgjennomføringer. Om fuktproblemene skyldes kondensering, bør en fagperson kontaktes.

Huskeliste for å oppdage og hindre fukt på loft:

 • Sjekk loftet ditt jevnlig.
 • Sjekk at tak og loftsluker er tette.
 • Sjekk at rør og kanaler fra innvendige rom er ført over tak.
 • Har du pipe bør du sjekke rundt den.
 • Sørg for god fukttransport ut med avtrekk og ventiler.

Les også: Loftets sjekkliste – Sjekk loftet ditt nå!

Fukt på bad og kjøkken

Fukt er hovedårsaken til utvikling av råtesopper og påfølgende skader. Tilstrekkelig luftutskifting er et av de beste virkemidlene mot å unngå for høye verdier av fukt. Det er derfor viktig å sørge for god ventilasjon i alle rom, samt regelmessig utlufting ved behov. Hvor raskt en råteskade utvikler seg er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp.

– Det er viktig å sørge for at avtrekk og ventiler er åpne og rene. Har man en bygning med dårlig ventilasjon, må man sørge for regelmessig utlufting, helst med daglige gjennomtrekk, anbefaler Christiansen.

Kondens kan være en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Opplever man vedvarende problemer med kondens innendørs bør dette undersøkes nærmere. Lekkasjer bak vasker og benker er andre kilder til fuktproblemer.

– Kontroller at rør og avløp ikke lekker, og se etter lekkasjemerker fra avløpet eller kondensvann. Ødelagte fuger, sprukne fliser og buler under parkett og gulvbelegg kan være tegn på en fuktskade, forklarer Christiansen.

Sjekkliste for å oppdage fukt innendørs:

 • Se etter vannskjolder i himling og vegger. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i himlingen, kan dette komme fra en lekkasje.
 • Luftutskifting er det beste middelet mot høy luftfuktighet. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Ved dårlig ventilasjon i bygningen, sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig på bad og i rom med tørketrommel og vaskemaskin.
 • Kondens kan være en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Vedvarende problemer med kondens bør undersøkes nærmere.
 • Sjekk for kondens bak møbler som står for tett inntil yttervegg. Det kan være fornuftig å ha en liten glippe på 5 cm mellom møbler og en kald yttervegg. Husk å undersøke soverommet også. 
 • Sjekk etter lekkasjer bak vasker, vaskemaskin og oppvaskmaskin.
 • Sjekk at det ikke renner inn vann rundt pipestokken, og sjekk beslagsføring jevnlig.

Andre artikler

Mer om