Slik tar du vårsjekken av huset – unngå råteskader

Ser på trefigur av et hus gjennom førsterrelsesglass
Boligen trenger jevnlig tilsyn for å hindre utvikling av skader.

Huset trenger jevnlig tilsyn og vedlikehold for å hindre utvikling av skader. Jo tidligere råteskader og insekter oppdages, jo mindre kostbart blir det. En stor andel av råtesakene er skader som har utviklet seg over tid og som kunne vært oppdaget tidligere. En rask vårsjekk av huset kan spare deg for tusenvis av kroner og mye hodebry.

Fukt over tid gir kostbare råteskader

Råteskader kan være svært kostbart å bli kvitt. For å unngå ubehagelige overraskelser, er det mange forebyggende tiltak som bør gjøres minimum en gang hvert år. 

– Våren er et fint tidspunkt å gjennomføre en sjekk. Som huseier har man selv ansvaret for vedlikehold, men heldigvis er det enkle grep som kan spare deg for store kostnader, forteller Øyvind Magerøy som er takstmann og fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring. 

Yttervegg og tak utsatt for råteskader

Ved å kontrollere og vedlikeholdet husets «klimaskjold», altså husets ytre som består av kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører, kan man avverge råteskader.

– Skadene kommer når det blir hull i byggets «regnfrakk», den utvendige beskyttelsen bygget har mot regn og fukt. Det kommer typisk av vinterens frost og temperatursvingninger, når taknedløp sprenges i stykker av is, eller det blir åpninger rundt beslag ved piper eller luftekanaler, sier Øyvind Magerøy.

Utvendige råteskader i yttervegg og yttertakkonstruksjon er vanlige skader.
– Hvis vannet får lov til å trenge inn over tid uten at skaden blir oppdaget kan det bli svært kostbart å reparere skadene, advarer han.

For både tak og vegger er det viktig å sjekke overgangene, slik som ved vinduer, dører, gjennomføringer på tak ved pipe, ventiler og annet. Disse bryter tettesjikt som kledning, takstein, vindsperrer og undertak. Dermed må overgangene være korrekt utført og i god stand.

– Der tak- eller veggflater brytes, er det økt risiko for fuktinntrengning og påfølgende råteskader. Slike skader kan oppdages ved visuell befaring av huset utvendig, samt en kikk på loftet, sier Magerøy.

Les også: Råte | Kan få store økonomiske konsekvenser

Løs murpuss og malingsflak er illevarslende tegn

Hvis murpuss har begynt å falle av er det et tydelig tegn på fuktopptrekk, som igjen tyder på at det kan være fuktskade.

– Maling som flasser av har ofte samme årsak. Diffusjonsåpen murmaling vil kunne være en løsning for flassingen, men fuktproblemet forsvinner ikke av den grunn. Og hvis malingen flasser mister muren sine vannavisende egenskaper som malingen gir, sier Magerøy.

Sjekk også kledningen på ytterveggene. Bobler eller bølger i malingen kan være tegn på fuktskader.

– Ser du malingsbobler bør du sjekke det med en gang. Bruk gjerne en kniv for å kontrollere om materialene har fasthet. Omtrent som når du sjekker om potetene er ferdig kokt. Fjern bobla og se hva som er under. Føles materialene myke med kniven, kan du stikke inn og vri lett. Treverket skal være litt tøyelig og fast, sier Magerøy.

Han sammenligner det med en helsesjekk. Først gjennomføres en visuell kontroll, og ved mistanke om skader tas en fysisk stikkprøve.

– Ikke vær redd for å ødelegge ved å stikke i veggen. Å ignorere illevarslende tegn er mye verre. Ser det bra ut på innsiden av bobla, er det bare å male over. Er det råte, er det best å fikse det før skadene blir enda mer omfattende.

Kjeller og loft er spesielt utsatt

Fuktige kjellere er et vanlig problem og kan føre til kostbare råteskader. Lukter du den typiske kjellerlukten er denne forårsaket av fukt og bør undersøkes nærmere. 

– Kalde kjellere er spesielt utsatt for kondens på varme sommerdager når man slipper inn varm og fuktig uteluft.

Krypkjellere er spesielt utsatte steder for råte- og muggskader. Har du en krypkjeller bør du gå ned og sjekke om det er mugg eller andre tegn på skader grunnet høy luftfuktighet.

– Når varm og fuktig luft rundt bygningen siver ned i den kjølige kjelleren eller krypkjelleren, blir det kondens på overflatene. Det bør derfor gjennomføres kontroller på sommerhalvåret. Gå ned med lommelykt og se litt rundt. Er det tegn på fukt- eller muggskader, bør det gjøres tiltak før skadene tiltar i omfang, sier Magerøy

Han tipser om at man kan sette inn en avfukter, og legge ut en aldringsbestandig plastfolie på grunnen i krypkjellere. Vann fordamper hele tiden fra grunnen, så man bør hindre denne fuktigheten fra å bygge seg opp i krypkjelleren.

Les også: Krypkjeller – en risikofylt konstruksjon

Kjøkken og bad er kilder til fukt

Fukt er hovedårsaken til utvikling av råtesopper og påfølgende skader. Luftsutskifting er et av de beste virkemidlene mot fukt og det er viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon i alle rom samt regelmessig utlufting. Hvor raskt en råteskade utvikler seg er avhengig av fukttilgang, temperatur og type råtesopp.

– Luftutskifting er det beste middelet mot fukt. Det er viktig å sørge for at avtrekk og ventiler er åpne og rene. Har man en bygning med dårlig ventilasjon, må man sørge for regelmessig utlufting, helst med daglige gjennomtrekk, anbefaler fagsjefen i Norsk Hussopp Forsikring.

Kondens kan være en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Derfor bør vedvarende kondens undersøkes nærmere. Lekkasjer bak vasker og benker er andre kilder til fuktproblemer.

– Kontroller at rør og avløp ikke lekker, og se etter lekkasjemerker fra avløpet eller kondensvann. Ødelagte fuger, sprukne fliser og buler under parkett og gulvbelegg kan være tegn på en fuktskade, forklarer Magerøy.

Uavhengig av om man bor i et nytt eller gammelt bygg bør loftet sjekkes regelmessig for å unngå ubehagelige overraskelser. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje fra tettesjikt eller kondensering på kalde loftsflater. Sjekk at taket er tett og at eventuelle loftsvinduer er tette, det samme gjelde rørgjennomføringer. Om fuktproblemene skyldes kondensering, bør en fagperson kontaktes.

Les også: Slik unngår du insekter på kjøkkenet

Få hjelp når du trenger det

Du kan forsikre deg mot råteskader og skadedyr. Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, mus og rotter. Gjør insektene skade på huset eller hytta får du økonomisk hjelp til å reparere skaden. Du må selv sikre bygningen mot nye angrep. Vi gir deg gode råd om hvordan du best kan gjøre dette, eksempelvis ved å tette sprekker hvor de kommer inn.

Vi er markedsledende på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Vi har mer enn 80 års erfaring fra denne typen skader og forsikrer 1,2 millioner norske boliger. Skulle uhellet være ute kan du være trygg på at skadesaken blir håndtert raskt og effektivt.

Merk at råteskader på dører, vinduer, lekter på yttervegg/tak eller alt annet utvendig treverk ikke dekkes av forsikring. Dette er en del av husets klimaskjold og må vedlikeholdes for å unngå skader.

Slik sjekker du huset utvendig

Vi i Norsk Hussopp Forsikring har følgende anbefalinger for den årlige vårsjekken.

Vurder tilstanden til kledningen

 • Er kledningen tett? Det skal ikke være åpninger, sprekker eller lignende mellom bordene.
 • Buler og bobler kan være tegn på fukt og råteskade.
 • Se og kjenn om det er malt, tørt og fast i underkant av kledningen.
 • Stikk en spiss gjenstand skrått inn under kledningen for å sjekke at bunnsvillen (bjelken lagt på grunnmuren) er fast.
 • Se om malingen har begynt å flasse eller er matt. Kanskje er det tid for en vask og et nytt strøk med maling?

Undersøk taket

 • Sjekk tilstanden til takpappen, at den er fri for skader.
 • Undersøk at takstein er hele og uten skader, og at det ikke er sprekker eller åpninger inn. Skadet stein må skiftes fortløpende. 
 • Sjekk at beslag er tett og helt, spesielt blybeslag er utsatt for skader.
 • Mose og vekst på tak bør fjernes.
 • Sjekk at vann som renner fra takrenner leder vekk fra grunnmuren. Rens samtidig takrennene og sjekk at de er i god stand.
 • Det er viktig å være klar over tekkingens antatte levealder, normalt tåler en takpapp/shingel cirka 30 år, takstein rundt 75 år, og betongstein 50 år.

Vindu, dør og inngangsparti

 • Kontroller vannbrett over og under vinduer og dører. Sjekk at det er fall utover, dryppkant fra kledning til vannbrett på minimum 6 mm, og at det ikke kommer vann inn bak beslag.
 • Hvis trappen, inngangspartiet, balkongen, terrassen eller lignende er bygget tett opptil kledning, bør dette kontrolleres ekstra nøye. Det er anbefalt med minimum 15 cm fra underkant kledning til terreng.

Slik sjekker du huset innvendig

 • Se etter vannskjolder i himling og vegger. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i himlingen, kan dette komme fra en lekkasje.
 • Luftutskifting er det beste middelet mot fukt. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Ved dårlig ventilasjon i bygningen, sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig på bad og i rom med tørketrommel og vaskemaskin.
 • Kondens kan være en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Dårlige vinduer i eldre hus er også en typisk årsak til kondens. Vedvarende kondens bør undersøkes nærmere.
 • Sjekk for kondens bak møbler som står for tett inntil yttervegg. Det kan være fornuftig å ha en liten glippe på 5 cm mellom møbler og kald yttervegg. Husk å undersøke soverommet. 
 • Sjekk etter lekkasjer bak vasker, vaskemaskin og oppvaskmaskin.
 • Sjekk at det ikke renner inn vann rundt pipestokken, og sjekk beslagsføring jevnlig.

For krypkjellere er det viktig å huske på

 • Ikke bruk kryprom og krypkjeller til lagring
 • Det er viktig med tilstrekkelig god gjennomlufting og ingen “døde hjørner” hvor luften står stille.
 • Luke eller lem er nødvendig for å kunne inspisere
 • Det anbefales å tildekke grunnen med aldringsbestandig plast for å unngå avsondring av vanndamp

Les også: Vet ikke at de har krypkjeller

For loft er det viktig å huske på

 • Sjekk loftet ditt jevnlig.
 • Sjekk at tak og loftsluker er tette.
 • Sjekk at rør og kanaler fra innvendige rom er ført over tak.
 • Har du pipe bør du sjekke rundt den også.
 • Sørg for god fukttransport ut med avtrekk og ventiler.

Les også: Loftets sjekkliste – Sjekk loftet ditt nå!

Andre artikler

Mer om