Tips for å unngå ekte hussopp

Treverket har sprukket opp og dannet "sprekkeklosser"
«Sprekkeklosser» forårsaket av ekte hussopp.

Av råtesoppene som angriper boligen vår er ekte hussopp den som kan gjøre størst skade. Hvis den først har gode vekstvilkår kan det i løpet av kort tid få store konsekvenser for huset ditt. Den vokser raskt, og gjerne i det skjulte, som gjør at den kan være vanskelig å oppdage før den allerede har gjort stor skade. Sørger du for godt vedlikehold av huset ditt, reduserer du risikoen for å bli angrepet.

Derfor er ekte hussopp skummel

Det finnes mange forskjellige typer råtesopper som kan angripe treverket i huset ditt. Den aller verste og mest aggressive av disse er ekte hussopp. Det sies at den kan vokse så mye som opptil 5 mm hver eneste dag. I tillegg skjuler den seg ofte bak panel og under gulvet, og derfor oppdages angrep ofte sent og skadene kan bli svært omfattende og kostbare. Soppen kan spre seg over store områder av konstruksjonen og frakter med seg vann fra fuktige steder til tørre områder. Dermed kan den opprettholde gode vekstvilkår. Dersom vekstvilkårene er dårlige vil veksthastigheten avta, men ta seg opp igjen så snart temperatur og fuktnivå endres. Mer informasjon om ekte hussopp og tegn du bør se etter.

Tips for å unngå ekte hussopp

  • Ekte hussopp er avhengig av fukt for å ha gode vekstvilkår, så det viktigste tiltaket er å unngå fukt i huset.
  • Sørg for å holde treverk og murverk tørt og hindre at vann og fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen, spesielt takkonstruksjonen og ytterveggene.
  • Unngå tilstopping og lekkasjer i takrenner og nedløpsrør.
  • Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i kjeller og krypkjeller.
  • Ikke bruk krypkjeller til lagring av materialer og pass på at det ikke stiger fukt opp fra bakken inne i huset (påse at det er lagt fuktsperre mot grunnen).
  • Mer informasjon om forebygging i forbindelse med krypkjellere.

Les mer om fuktkontroll og forebygging av råteskader her.

Forsikring mot råteskader og skadeinsekter

Norsk Hussopp Forsikring er markedsledende innen forsikring av råteskader og skadeinsekter. Vi har mer enn 80 års erfaring med denne typen skader og forsikrer 1,2 millioner norske boliger. Skulle uhellet være ute, kan du være trygg på at skadesaken din blir håndtert raskt og effektivt.