Dette bør du se etter på visning

sjekkpunkter for hus
SJEKKPUNKTER TIL VISNING: Dette bør du se etter

Faresignalene du bør være oppmerksom på ved boligkjøp

– Det forundrer meg at folk legger millionbeløp i kjøp av bolig, men kvier seg for å bruke en tusenlapp på å ha med seg en takstmann på visning, sier Øyvind Magerøy. Han er fagsjef hos Norsk Hussopp Forsikring, og kan fortelle at mange gjør bomkjøp fordi de lar seg blende av vakre overflater.

Oppdatert 09.05.2019

Skal ikke lukte kjeller

Mange boligkjøpere har ekstra fokus på våtrommene, og fokuset er berettiget da flertallet av eierskiftesaker omhandler våtrom. Du åpner kanskje krana og lar vannet renne for å sjekke at sluket virker. Du sjekker etter svertesopp bak badekar og kabinett. Men hva mer kan du gjøre?

La oss begynne i kjelleren, sier Magerøy, og minner om at sviktende drenering og fuktproblemer i kjeller og underetasje er blant de vanligste eierskiftesakene på lik linje med våtrom. Her er noen tegn man skal se etter på visning:

  • «Kjellerlukt» er tegn på et fuktproblem som gir grobunn for mugg- og svertesopp.
  • Saltutslag eller avflassing av maling er tegn på en sviktende drenering.
  • Insekter finner livsgrunnlag der det er tilgang på næring, riktig temperatur og fuktighet. I en frisk kjeller skal man normalt ikke finne sølvkre, skrukketroll, borebiller ol.
  • Skjolder og misfarging på overflater, eller svanker (inn- eller utbuling, fordypning) i gulvet kan være tegn på skader.

Tolk signalene

Loftet er også et sted mange overser, ettersom det ikke er et oppholdsrom.

– Sjekk takgjennomføringer som pipeløp og luftehatter. Tegn etter svertesopp og eventuelle råteskader som følge av fuktgjennomgang i takverket eller mangel på utlufting er vanlige skadeårsaker, tipser eksperten.

Og mens du er i gang, sjekk balkonger nøye. Her er det ofte tvilsomme løsninger i randsoner mot vegger og balkongdører. Dette er de mest kritiske sonene og frekvensen med feil er høyest her. Perforeringer for montering av rekkverk er også en gjenganger.

– Det holder ikke at terrassen er solrik og utsikten vakker, hvis treverket under er råttent, sier Magerøy.

Videre anbefaler han en visuell inspeksjon av utsiden av huset. Flasser maling og puss av fasaden er det stor sannsynlighet for fuktproblemer. Avhengig av hvor på konstruksjonen dette er, kan problemet skyldes fukt via slagregn, utett tak, eller fra grunn pga. sviktende drenering ol. Har terrenget fall mot huset? Da vil overflatevann samle seg rundt huset, og har man dårlig drenering vil vann kunne trenge inn i konstruksjonen.

Vær ekstra oppmerksom på krypkjellere

Noen boliger har ikke bruksarealer under terreng, men kan ha krypkjellere eller blindkjellere. Disse tilfører boligen en løpende risiko, under visse forutsetningene er det kun et spørsmål om tid før det oppstår skader. I forbindelse med krypkjeller må man se etter følgende:

  • Inspeksjonsmulighet, krypkjeller må inspiseres i forbindelse med kjøp.
  • Lufteventiler, helst nær hjørner.
  • Grunnen må være ryddet for biologiske masser (rester etter byggeprosessessen).
  • Grunnen skal være dekket til med plastfolie (dampsperre).
  • Er det fortsatt høy fuktighet bør det være montert avfukter for å hindre at det blir livsvilkår for sopp og insekter som bryter ned trekonstruksjon.
  • Skjolder og misfarging på overflater.

Men hva hvis huset har en lav krypkjeller som ikke lar seg inspisere?

– Det vil jeg fraråde fra å kjøpe boligen. En lukket krypkjeller fylles av damp fra grunnen og blir til et mekka for mugg- og råtesopper, og for insekter sier Magerøy.

Les også: Krypkjeller | Risikofylt konstruksjon

Still spørsmål

Megleren er den naturlige personen å henvende seg til på en visning, men han eller hun har ofte begrenset kunnskap om husets tilstand utover det kosmetiske.

– Still gjerne spørsmål. Spør om det foreligger en boligsalgsrapport, dette er en tilstandsrapport for det byggetekniske, skrevet av en takstmann. Også egenerklæringen fra eier er viktig. Her skal det stå opplysninger om hvilke tiltak som er gjort med boligen, når de ble utført og den som var ansvarlig for arbeidene. Skader og hendelser som er nevneverdige skal også være nevnt. Be også om å få se samsvarserklæringen for det elektriske anlegget, her vil det stå om det elektriske anlegget er utført i samsvar med forskriften i el-tilsynsloven.

På landsbasis er det store variasjoner i bruk av boligsalgsrapporter. I noen deler av landet selges det knapt en bolig uten, mens det i resten av landet varierer fra selger til selger. Det er mange tekniske forhold man skal kjenne til i forbindelse med et boligkjøp som de færreste er klar over, forklarer Magerøy.

Les også: Sjekkliste for hyttevisningen: Dette må du sjekke før hyttekjøpet

Ikke kjøp katta i sekken

Boligkjøp er kanskje den største investeringen du skal gjøre noensinne, så det kan blant annet lønne seg å kjenne til SINTEFs levetidstabell som en veiledende referanse for levetiden til de ulike bygningsdelene. Visste du at gulv i våtrom har en forespeilet levetid på 10 – 30 år. Et 8 år gammelt bad kan dermed i en tvist bli argumentert til å ha brukt opp 80 % av sin levetid, skader «måtte» dermed forventes.

Visste du at takstein har en levetid på 30 – 60 år og pipe 20 – 40 år? Det høres kanskje lenge ut, men kjøper du et hus fra 1960 med opprinnelig pipeløp og tak, kan du stå ovenfor store og kostbare rehabiliteringsarbeider. Dersom du mener at dette er feil eller mangler som har blitt dekket til, eller opplysninger om kjente forhold har blitt holdt tilbake, kan du få enda en omfattende og kostbar prosess med på kjøpet. Kjøper du et eldre hus hvor forventet levetid, på for eksempel drenering eller tak er forbigått, bør du være oppmerksom på at det normalt vil være forventet av deg som kjøper at du må bytte eller reparere aktuelle områder. Så ta på deg røntgenblikket, og se forbi lekre gardiner, duften av nybakte boller og en snasen kjøkkenløsning. Det har du alt å vinne på.