Hvor lang tid tar det fra jeg melder skaden til jeg får hjelp?

Uavhengig av skadetype vil du allerede senest neste virkedag bli kontaktet av enten takstmann eller skadedyrbekjemper for å avtale videre fremdrift.

Illustrasjon av generell saksgang

Over er en illustrasjon av et skadeforløp. For flere detaljer og mer konkret informasjon om ditt skadetilfelle kan du klikke på aktuell skade under. Her finner du informasjon om normal behandlingstid, hva du bør gjøre mens du venter m.m. Finner du ikke informasjonen du søker, eller har konkrete spørsmål i forhold til din sak, kan du ta direkte kontakt med din skadebehandler eller kontakte oss her.

Bygningsskade etter råte- og ekte hussopp

Bygningsskade etter insekter

Veggedyr

Skjeggkre

Maur

Mus og rotter

Muggsopp og svertesopp

Bekjempelse generelt

Bygningsskader generelt