Saksgang

Hvor lang tid tar det fra jeg melder skaden til jeg får hjelp?

Du vil bli kontaktet senest neste virkedag av enten takstmann eller skadedyrbekjemper for å avtale videre fremdrift.

Illustrasjon av generell saksgang

Illustrasjonen over viser et normalt skadeforløp. For flere detaljer og mer konkret informasjon om ditt skadetilfelle klikk på den aktuell skadetypen under. Finner du ikke informasjonen du søker, eller har konkrete spørsmål til din sak, kan du ta direkte kontakt med din skadebehandler eller kontakte oss her.

Mer informasjon om skadeforløp

Finn din skadetype i oversikten under for informasjon om normal behandlingstid, hva du bør gjøre mens du venter med mer.

Bygningsskade etter råte- og ekte hussopp

Bygningsskade etter insekter

Veggedyr

Skjeggkre

Maur

Mus og rotter

Muggsopp og svertesopp

Bekjempelse generelt

Bygningsskader generelt