Saksgang

Koronaviruset påvirker oss alle
Som følge av fortsatt risiko for smitte så må det påregnes at også takstmenn og skadedyrteknikere enten blir direkte berørt eller ikke kan gjennomføre en inspeksjon/bekjempelse så raskt som ønsket. Det vil derfor i denne perioden kunne forekomme avvik fra saksgangen beskrevet her.

I mange tilfeller kan problemet løses eller reduseres uten fysisk besøk, for eksempel ved at det gis veiledning, materiell per post, oversending av bilder eller annet. Vi ber om forståelse for dette. Alle involverte parter gjør sitt beste med de forutsetninger som foreligger.

Hvor lang tid tar det fra jeg melder skaden til jeg får hjelp?

Du vil bli kontaktet senest neste virkedag av enten takstmann eller skadedyrbekjemper for å avtale videre fremdrift.

Illustrasjon av generell saksgang

Illustrasjonen over viser et normalt skadeforløp. For flere detaljer og mer konkret informasjon om ditt skadetilfelle kan du klikke på aktuell skade under. Her finner du informasjon om normal behandlingstid, hva du bør gjøre mens du venter m.m. Finner du ikke informasjonen du søker, eller har konkrete spørsmål i forhold til din sak, kan du ta direkte kontakt med din skadebehandler eller kontakte oss her.

Mer informasjon om skadeforløp

Finn din skadetype i oversikten under for informasjon om normal behandlingstid, hva du bør gjøre mens du venter med mer.

Bygningsskade etter råte- og ekte hussopp

Bygningsskade etter insekter

Veggedyr

Skjeggkre

Maur

Mus og rotter

Muggsopp og svertesopp

Bekjempelse generelt

Bygningsskader generelt