Saksgang veggedyr

Du er ikke alene om å ha veggedyr og det er helt vanlig å oppleve situasjonen som ubehagelig. Vi anbefaler at profesjonelle sørger for bekjempelse, ettersom at effektiv veggedyrbekjempelse er vanskelig å gjennomføre.

Illustrasjon av standard veggedyrsak

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale befaring. Denne gjennomføres normalt innen få dager. På befaringen vil tekniker gå gjennom boligen å se etter tegn på veggedyr, blant annet levende dyr, tomme huder, egg og ekskrementer. Hvis det påvises et aktivt angrep kan tekniker om mulig sette i gang behandling med en gang.

Etter befaringen utarbeider tekniker en rapport som inneholder anbefalt behandling, basert på omfanget i boligen. Hvor lenge veggedyrene har vært i boligen vurderes basert på alder, antall og fordeling av størrelse på veggedyrene. Dette legger grunnlaget for videre saksbehandling.

Normal saksbehandlingstid

Saken behandlet hos oss, og du vil i løpet av kort tid motta en tilbakemelding fra oss. Aktivitet av veggedyr er prioritert da det er en stor belastning med veggedyr i boligen.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det viktigste du gjør er å begrense spredning i boligen og/eller til venner og familie. Veggedyr spres blant annet med sengetøy og andre ting som forflyttes i boligen. Ta for eksempel ikke med dynen for å legge deg på sofaen. Det anbefales også at du støvsuger grundig og hyppig. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å fjerne så mange dyr som mulig.

Ler mer om veggedyr.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker følge de anbefalte tiltakene for bekjempelse. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å behandle et rom med inventar, mens det i andre tilfeller har kommet så langt at det har spredd seg til hele huset.

For å bekjempe veggedyr brukes ofte en kombinasjon av flere metoder. Hvilke metode eller kombinasjon som velges avhenger av omfang.

  • Varme- eller kuldebehandling av seng og innbo
  • Dampbehandling av lister, og andre sprekker i vegg og tak
  • Tørkepulver
  • Støvsuging

Bekjempelse med kjemiske innsektsmidler gjennomføres ikke siden det viser seg at veggedyr har utviklet stor grad av resistens mot tilgjengelige innsektsmiddel.

Egenandel

Egenandel utløses når det igangsettes bekjempelse (beløp er angitt i forsikringsbeviset).

Hva skjer når saken er avsluttet?

Det gjøres alltid en etterkontroll 8-12 uker etter at behandlingen er ferdig. Normalt er behandlingen vellykket, men dersom det oppdages nye tegn på veggedyr igangsettes videre tiltak.

Etter at bekjempelsen er gjennomført anbefales det at du er oppmerksom på eventuelle tilbakefall. Se etter ekskrementer, levende veggedyr og andre tegn, og følg med på at stikkene er borte. Tips til forebygging finner du her.