Saksgang veggedyr

Du er ikke alene om å ha veggedyr, problemet blir stadig vanligere i norske hjem. Det er helt vanlig å oppleve situasjonen som ubehagelig og belastende. Rengjøring og hygiene har svært liten effekt og det er nærmest umulig å bli kvitt problemet på egenhånd.

Illustrasjon av standard veggedyrsak

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Ved mistanke om veggedyr gjennomføres det en befaring. Denne gjennomføres normalt innen få dager. På befaringen vil tekniker gå gjennom boligen på leting etter tegn på veggedyr, eksempelvis levende dyr, tomme huder, egg og ekskrementer. På befaringen vil tekniker kunne se om det er et veggedyrangrep eller ikke. Resultatet legger grunnlaget for videre saksbehandling. Dersom det er mulig setter tekniker i gang behandling med en gang.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaringen utarbeider tekniker en rapport som inneholder anbefalt behandling. Denne anbefalingen baseres på omfanget i boligen. Beskrivelsen av omfanget vil si hvor lenge veggedyrene har vært i boligen. Dette vurderes basert på insektets biologi (alder, antall og fordeling av størrelse). Deretter blir saken behandlet, og du vil i løpet av kort tid motta en tilbakemelding fra oss. Veggedyrangrep er prioritert da det er en stor belastning med veggedyr i boligen.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det kanskje aller viktigste du gjør er å begrense spredning i boligen eller til venner og familie. Veggedyr spres blant annet med sengetøy og andre ting som forflyttes i boligen. Ta for eksempel ikke med dynen for å legge deg på sofaen. Det anbefales også at du støvsuger grundig og hyppig. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å fjerne så mange dyr som mulig.

Prøv å senke skuldrene. Det kan være plagsomt og belastende å ha veggedyr i boligen, men de er heldigvis ikke farlige. Ler mer om veggedyr.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker anbefaler hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig basert på omfang. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å behandle et rom med inventar, mens det i andre tilfeller har kommet så langt at det har spredd seg til hele huset. Dette vil en skadedyrtekniker vurdere.

For å øke sjansene for et vellykket resultat benyttes det ofte en kombinasjon av flere bekjempelsesmetoder, blant annet varme/kuldebehandling og kiselgur (tørkepulver). Seng og annet innbo, som anses å kunne være oppholdssted for veggedyrene, varme- eller frysebehandles. Når de løse gjenstandene er fjernet behandles lister, sprekker i vegger og tak, og eventuelt andre områder skadedyrbekjemperen anser som nødvendig for å bekjempe veggedyrene. Hvilke/n bekjempelsesmetode/r som benyttes avhenger blant annet av omfang. Bekjempelse med kjemiske midler er vanskelig da forskning viser at veggedyr har utviklet motstandsdyktighet mot insektsmidler.

Egenandel

Dersom det er behov for videre behandling inntreffer egenandel (beløp er angitt i forsikringsbeviset). Faktura sendes ut når saken er avsluttet.

Hva skjer når saken er avsluttet?

Det gjøres alltid en etterkontroll 6-8 uker etter at behandlingen er ferdig. Normalt er behandlingen vellykket, men dersom det oppdages nye tegn på veggedyr igangsettes videre tiltak.

Etter at bekjempelsen er gjennomført anbefales det at du er oppmerksom på eventuelle tilbakefall. Se etter ekskrementer, levende veggedyr og andre tegn, og følg med på at stikkene er borte. Tips til forebygging finner du her.