Saksgang mus og rotter

Norsk Hussopp Forsikring dekker bekjempelse av rotter og mus. Vi anbefaler at du melder eventuelle skader etter gnagere direkte til ditt hovedselskap. Videre gjør vi oppmerksom på at vi ikke anbefaler bruk av gift. Dersom tekniker mener det er nødvendig med giftbehandling skal dette godkjennes av oss i forkant av behandling.

Illustrasjon av standard saksgang for mus og rotter

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Etter avtale med kunde gjennomføres normalt en befaring i løpet av få dager. På befaring vil tekniker gå over boligen for å se etter tegn etter mus eller rotter. Tekniker vil også gjøre en utendørs befaring for å se etter steder hvor mus og rotter kan komme seg inn i boligen. Første befaring utløser normalt ikke egenandel.

Hvis skadedyrtekniker kan fastslå aktivitet på stedet kan de i mange tilfeller starte bekjempelse innvendig allerede ved første besøk. Dersom bekjempelse igangsettes utløses egenandel.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaringen utarbeider tekniker en rapport som inneholder anbefalt behandling. Denne anbefalingen baseres på omfanget i boligen og om det er mus eller rotter. Deretter behandles saken, og du vil i løpet av kort tid motta en tilbakemelding fra oss.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Du kan observere dyrenes aktivitet og plassering. Dersom det er behov for forebyggende tiltak utvendig vil tekniker informere deg om dette. Vi anbefaler å iverksette disse tiltakene så snart som mulig. Eksempelvis kan dette være sikringstiltak (hindre at dyrene kommer inn), opprydding rundt bolig og lignende.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker anbefaler hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig basert på omfang og om det er mus eller rotter. I mange tilfeller tar det lenger tid å bekjempe rotter enn mus fordi mus er nysgjerrige av natur, mens rotter er mer reserverte og skeptiske. Mus går derfor lettere og raskere i fellene. Vi bruker i all hovedsak feller som bekjempelsesmetode. På denne måten unngår vi for eksempel luktproblemer fra dyr som dør i bygningskonstruksjonen. I tillegg kan gift være problematisk for små barn, husdyr, fugler etc.

Egenandel

Egenandel utløses kun om det igangsettes behandling (beløp oppgitt i forsikringsbeviset). Dersom det er behov for flere behandlinger er det fortsatt kun en egenandel.

Hva skjer når saken er avsluttet?

Saken avsluttes når tekniker mener bekjempelsen er vellykket. Oppdager du allikevel ny aktivitet kort tid i etterkant tar du kontakt med oss i Norsk Hussopp Forsikring så hjelper vi deg videre uten ny egenandel.

Vil du ha mer informasjon?