Saksgang bekjempelse

Vår skadeavdeling er her for å hjelpe deg på raskest og best mulig måte når uhellet er ute

En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte, og det er naturlig at en ønsker en rask avklaring og utbedring. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker kontakter deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Norsk Hussopp Forsikring jobber i alle tilfeller for en effektiv saksbehandling med rask avklaring. Behandlingstiden vil kunne variere med skadetype. Eksempelvis vil bygningsskader kreve lenger behandlingstid enn en bekjempelse, og en omfattende skade vil kunne ha noe lengre behandlingstid. Andre forhold som kan kreve lengre svartid er høysesong og behov for analyse hos eksterne partnere. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål underveis.

Bekjempelse av skadeinsekter

  • Du melder skaden. Vi registrerer mottatt skademelding.
  • Vi setter skadedyrtekniker i kontakt med deg. Du vil bli kontaktet senest neste virkedag for å avtale tid for befaring og eventuelle tiltak. Denne befaringen betales av Norsk Hussopp Forsikring uavhengig av om skaden dekkes eller ikke.
  • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår.
  • I mange tilfeller får skadedyrtekniker klarsignal til å foreta bekjempelsen ved første besøk (gjelder spesielt maur). Hvis du ønsker dette utløses egenandel. I andre tilfeller gjøres først en kontroll for å identifisere skadetype, deretter igangsettes bekjempelse.
  • Når skaden er behandlet vil du motta en skriftlig tilbakemelding.
  • Er det behov for flere bekjempelsestiltak for samme problem, dekkes dette av forsikringen. Ny egenandel vil ikke tilkomme.

Vi gjør oppmerksom på at

  • Forsikringen omfatter ikke kostnader for å påvise skader og angrep.
  • Skadedyrtekniker er en nøytral part som ikke tar stilling til erstatningsansvaret.