Saksgang bekjempelse

Vår skadeavdeling er her for å hjelpe deg på raskest og best mulig måte når uhellet er ute

En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte, og det er naturlig at en ønsker en rask avklaring og utbedring. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

Hva skjer når skaden er meldt?

  • Du melder skaden. Vi registrerer mottatt skademelding.
  • Vi setter skadedyrtekniker i kontakt med deg. Du vil bli kontaktet senest neste virkedag for å avtale tid for befaring. Denne befaringen betales av Norsk Hussopp Forsikring uavhengig av om skaden dekkes eller ikke.
  • Ofte kan skadedyrtekniker starte bekjempelsen ved første besøk (gjelder spesielt maur). Dette utløser egenandel.
  • I andre tilfeller gjøres først en befaring for å identifisere skadetype, og bekjempelse igangsettes etter at skaden er vurdert av oss.
  • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår. Behandlingstiden vil kunne variere med skadetype, skadeomfang og sesong. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål underveis. Norsk Hussopp Forsikring jobber i alle tilfeller for en effektiv saksbehandling med rask avklaring.
  • Når skaden er behandlet vil du motta en skriftlig tilbakemelding.
  • Er det behov for flere oppfølginger i samme skadesak, dekkes dette av forsikringen. Ny egenandel vil ikke tilkomme.

Vi gjør oppmerksom på at

  • Forsikringen omfatter ikke kostnader for å påvise skader og angrep.
  • Skadedyrtekniker er en nøytral part som ikke tar stilling til erstatningsansvaret.