Saksgang maur

Har du oppdaget maur i huset er det ingen grunn til panikk. Det tar lang tid før de gjør særlig stor skade. Likevel er det ofte plagsomt så det er fornuftig å ta tak i problemet.

Illustrasjon av standard maursak
Illustrasjon av standard maursak

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring. Den gjennomføres normalt i løpet av få dager. På befaring går tekniker over boligen, både inne og ute, for å se etter tegn på levende eller døde maur og eventuelle bygningsskader som kan tyde på aktivitet. Dette utløser ikke egenandel.

Hvis det er aktivitet innvendig og/eller på bygningen under befaring kan det startes en bekjempelse allerede ved første befaring. Dette utløser egenandel.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaringen utarbeider tekniker en rapport som inneholder anbefalt tiltak. Anbefalingen baseres på maurart, omfanget av aktiviteten og når på året aktiviteten oppdages. Saken behandles deretter hos oss, og du vil i løpet av kort tid motta en tilbakemelding.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Ikke start behandling med gift før befaring. Vi kan risikere at det ikke er aktivitet når tekniker kommer og det vanskeligjør identifisering av skadedyret. Har du allerede benyttet gift ber vi om at du informerer saksbehandler og tekniker om dette. Avdekker du bygningsskader forårsaket av maur melder du dette til oss.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker følger de anbefalte tiltakene for bekjempelse. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med en behandling, mens det i andre må gjøres gjentatte oppfølginger gjennom en sesong. Tekniker avtaler oppfølginger direkte med dere.

Metoden for bekjempelse som benyttes avhenger av maurart, omfang og hvor de er etablert. Når det ikke er kjent hvor tuen er etablert eller den er utilgjengelig brukes forgiftet åte. Dette er effektivt fordi mauren tar med åten til tua. Hvis tua er kjent og synlig kan den sprøytes direkte eller den kan fysisk fjernes.

Forsikringen dekker bekjempelse innvendig og/eller på bygning etter påvist aktivitet. Aktivitet utendørs dekkes normalt ikke, men avdekkes det tue utvendig gir vi anbefalinger om hvordan du bør håndtere dette på en god måte.

Egenandel

Egenandel utløses når det igangsettes bekjempelse (oppgitt i forsikringsbeviset).

Hva skjer når saken er avsluttet?

Saken avsluttes normalt når tekniker mener bekjempelsen er vellykket. Oppdager du ny aktivitet i etterkant tar du kontakt med oss i Norsk Hussopp Forsikring så hjelper vi deg videre.

Vil du ha mer informasjon?