Saksgang maur

Har du oppdaget maur i huset er det ingen grunn til panikk. Det tar lang tid før de gjør særlig stor skade. Likevel er det ofte plagsomt så det er fornuftig å ta tak i problemet.

Illustrasjon av standard maursak
Illustrasjon av standard maursak

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Etter avtale med kunde gjennomføres normalt en befaring i løpet av få dager. På befaring vil tekniker gå over boligen for å se etter tegn på maur, levende eller døde dyr og eventuelle bygningsskader som kan tyde på aktivitet. Tekniker vil også gjøre en utendørs befaring for å kartlegge om det er sammenheng med innendørs mauraktivitet. Dette utløser ikke egenandel.

Hvis skadedyrtekniker kan fastslå hva det er aktivitet av, så kan det i de fleste tilfeller startes en bekjempelse allerede ved første befaring. Dersom bekjempelse igangsettes utløses egenandel.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaringen utarbeider tekniker en rapport som inneholder anbefalt bekjempelse/tiltak. Denne anbefalingen baseres på maurart, omfanget av aktiviteten og når på året aktiviteten oppdages. Deretter behandles saken, og du vil i løpet av kort tid motta en tilbakemelding fra oss.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det er viktig at du ikke selv starter behandling med gift. Grunnen til dette er at du kan risikere at det ikke er aktivitet når tekniker kommer, og det er da vanskelig å identifisere skaden. Har du allerede benyttet gift er det fint om du informerer saksbehandler og tekniker om dette. Oppdager du bygningsskade i forbindelse med mauraktiviteten, ber vi deg melde fra til oss om det.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker anbefaler hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig basert på omfang. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig med en behandling, mens det i andre tilfeller må gjøres gjentatte oppfølginger gjennom en sesong. Dette vil skadedyrtekniker vurdere og oppfølgingen avtaler dere direkte.

Hvilke bekjempelsesmetoder som benyttes avhenger av maurart, omfang og hvor de er etablert. Eksempelvis brukes åte når det er usikkerhet hvor eksakt tuen er etablertunder et støpt gulv. I slike tilfeller er dette effektivt fordi mauren tar med åten til tua. Hvis man vet hvor tua er kan den sprøytes direkte eller den kan fjernes. Forsikringen dekker i utgangspunktet ikke utendørs aktivitet, men om det oppdages en tue utvendig gir vi anbefalinger i forhold til hvordan du bør håndtere dette på en god måte.

Egenandel

Egenandel utløses kun om det igangsettes bekjempelse/behandling (beløpet er angitt i forsikringsbeviset). Dersom det er behov for flere behandlinger er det fortsatt kun en egenandel.

Hva skjer når saken er avsluttet?

Saken avsluttes normalt når tekniker mener bekjempelsen er vellykket. Oppdager du allikevel ny aktivitet i etterkant tar du kontakt med oss i Norsk Hussopp Forsikring så hjelper vi deg videre.

Vil du ha mer informasjon?