Saksgang bygningsskade etter insekter

Treødeleggende insekter er en felles betegnelse for insekter som angriper og gjør skade på treverk, og boligene våre er spesielt utsatt. Det kan være en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en får uønsket besøk av skadedyr. Ved å ha riktig forsikring slipper en å bekymre seg for det økonomiske aspektet.

Hva skjer når skaden er meldt?

Takstmann vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Etter avtale med deg gjennomføres normalt en befaring i løpet av få dager. På befaringen vil takstmann se på skaden som er meldt. Takstmann ser også etter mulige årsaker til at skaden har oppstått.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaringen utarbeider takstmann en rapport som normalt inneholder en beskrivelse av skadeårsak, omfanget, anbefalt utbedring og skadeforebyggende råd. Denne rapporten blir levert til oss innen 5 dager etter befaringen hos deg. Deretter behandles saken, og du vil motta en skriftlig tilbakemelding fra oss så snart som mulig. Normal behandlingstid er ca to uker, men den vil kunne variere avhengig av for eksempel skadetype, skadeomfang og sesong. Vi jobber i alle tilfeller for at du skal få en raskest mulig avklaring.

Hva må jeg gjøre selv og hvordan utbetales erstatningen?

Når skaden er dekket må du selv sørge for at skaden utbedres. Dette kan du gjøre selv eller med hjelp fra en håndverker. Vi organiserer dessverre ikke reparasjonsarbeidet, men våre takstmenn kan som regel gi gode råd og anbefale et firma med riktig kompetanse. Erstatningen utbetales som et kontantoppgjør, enten som en engangssum før utbedring, eller etterskuddsvis basert på innsendte bilag og fakturaer.

Erstatningsbeløpet du får oppgitt er uten merverdiavgift. Dersom du har betalt merverdiavgift på materialer eller arbeid utbetales dette i tillegg (kvittering/bilag må fremlegges).

Egenandel

Egenandel trekkes direkte fra skadeoppgjøret (oppgitt i forsikringsbeviset).

Hva skjer når saken er avsluttet?

Vi kontrollerer ikke utbedring i etterkant, men anser saken som avsluttet når skadeoppgjøret er utbetalt.

Vil du ha mer informasjon?