Saksgang bygningsskade etter insekter

Treødeleggende insekter er en felles betegnelse for insekter som angriper og gjør skade på treverk.

Hva skjer når skaden er meldt?

Takstmann vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring. Den gjennomføres normalt i løpet av få dager. På befaringen ser takstmann på skaden som er meldt.

Takstmann utarbeider en skaderapport som inneholder en beskrivelse av skadeårsak, skadens omfang, anbefalt utbedring og skadeforebyggende råd. Rapporten blir levert til oss innen 5 dager etter befaring.

Normal saksbehandlingstid

Når skaderapport er mottatt behandles skaden og du vil motta en skriftlig tilbakemelding fra oss. Normal behandlingstid er ca. to uker, men den vil kunne variere avhengig av for eksempel skadetype, skadeomfang og sesong. Vi jobber i alle tilfeller for at du skal få en raskest mulig avklaring.

Hvordan utbetales erstatningen og hva må jeg gjøre selv?

Når skaden er dekket av forsikringen utbetales erstatningen som et kontantoppgjør, enten som en engangssum før utbedring, eller etterskuddsvis basert på innsendte bilag og fakturaer. Du må selv sørge for at skaden utbedres, gjør det selv eller med hjelp fra en håndverker. Takstmenn kan som regel gi gode råd og anbefale et firma med riktig kompetanse.

Erstatningsbeløpet du får oppgitt er uten merverdiavgift. Dersom du har betalt merverdiavgift på materialer eller arbeid utbetales dette i tillegg (kvittering/bilag må fremlegges).

Egenandel

Egenandel trekkes direkte fra skadeoppgjøret (oppgitt i forsikringsbeviset).

Hva skjer når saken er avsluttet?

Vi kontrollerer ikke utbedring i etterkant, men anser saken som avsluttet når skadeoppgjøret er utbetalt.

Vil du ha mer informasjon?