Saksgang bygningsskade

Vår skadeavdeling er her for å hjelpe deg på raskest og best mulig måte når uhellet er ute.

En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte, og det er naturlig at en ønsker en rask avklaring og utbedring. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

Hva skjer når skaden er meldt?

 • Du melder fra om skaden og skaden registreres.
 • Vi setter takstmann i kontakt med deg. De vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring.
 • Takstmann utarbeider en skaderapport til Norsk Hussopp Forsikring.
 • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår.
 • Behandlingstiden vil kunne variere med skadetype, skadeomfang, analyser og sesong. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål underveis. Vi jobber i alle tilfeller for en effektiv saksbehandling med rask avklaring.
 • Når skaden er vurdert vil du få en skriftlig tilbakemelding som omfatter erstatningsansvar og grunnlaget for dette.
 • Gitt at skaden dekkes gis erstatning som et kontantoppgjør, enten som en engangssum før utbedring, eller etterskuddsvis basert på innsendt bilag og fakturaer.
 • Norsk Hussopp Forsikring tar ikke ansvar for å organisere reparasjonsarbeidet, men våre takstmenn er normalt behjelpelige med å anbefale et firma med riktig kompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at

 • Forsikringen omfatter ikke kostnader for å påvise skader og angrep.
 • Takstmann er en nøytral part og tar ikke stilling til erstatningsansvaret.
 • Takstmannens oppgave er å dokumentere synlige skader (åpner ikke konstruksjonen)