Saksgang bygningsskade

Vår skadeavdeling er her for å hjelpe deg på raskest og best mulig måte når uhellet er ute.

En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte, og det er naturlig at en ønsker en rask avklaring og utbedring. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

Hva skjer når skaden er meldt?

Takstmann eller skadedyrtekniker vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Norsk Hussopp Forsikring jobber i alle tilfeller for en effektiv saksbehandling med rask avklaring. Behandlingstiden vil kunne variere med skadetype. Eksempelvis vil bygningsskader kreve lenger behandlingstid enn en bekjempelse, og en omfattende skade vil kunne ha noe lengre behandlingstid. Andre forhold som kan kreve lengre svartid er høysesong og behov for analyse hos eksterne partnere. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål underveis.

Bygningsskader

  • Du melder fra om skaden og skaden registreres.
  • Vi setter takstmann i kontakt med deg. De vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring.
  • Takstmann utarbeider en skaderapport til Norsk Hussopp Forsikring.
  • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår.
  • Når skaden er vurdert vil du få en skriftlig tilbakemelding som omfatter erstatningsansvar og grunnlaget for dette.
  • Når skaden dekkes gis erstatning enten som kontantoppgjør eller etter innsendte bilag.
  • Norsk Hussopp Forsikring tar ikke ansvar for å organisere reparasjonsarbeidet, men våre takstmenn er normalt behjelpelige med å anbefale et firma med riktig kompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at

  • Forsikringen omfatter ikke kostnader for å påvise skader og angrep.
  • Takstmann er en nøytral part og tar ikke stilling til erstatningsansvaret.
  • Takstmannens oppgave er å dokumentere synlige skader (åpner ikke konstruksjonen)