Muggsopp og svertesopp

Forsikringen dekker råteskader og skadeinsekter

Forsikringen hos Norsk Hussopp Forsikring er en bygningsforsikring som dekker råteskader og skader som følge av treødeleggendeinsekter. Råteskader oppstår når treverk over tid angripes av råtesopper som bryter ned treverket slik at det mister sine bærende egenskaper. I tillegg dekkes bekjempelse av skadeinsekter og bekjempelse av mus og rotter.

Mugg- og svertesopp dekkes ikke av forsikring

Muggsopp og svertesopp har ikke trenedbrytende egenskaper og dekkes derfor ikke av forsikringen. Dersom du har meldt inn et slikt problem vil du derfor motta et avslag fra oss. Mugg- og svertesopp er i all hovedsak skjemmende for utseende og skader ikke boligen din fysisk, men de kan også være årsak til dårlig innemiljø og det anbefales derfor å ta tak i problemet. Det er individuelt hvor mye vi tåler av det og for noen kan det forverre luftveisrelaterte sykdommer og plager som astma eller andre allergier.

Mugg- og svertesopper er svært vanlige i norske hjem og fordi mange av våre kunder opplever dette har vi samlet noen anbefalinger på hvordan du best kan håndtere problemet.

Årsak til muggsopp og svertesopp

Sopper er avhengige av fukt for å utvikle seg. Årsaken til problemer med muggsopp eller svertesopp er derfor hovedsakelig fuktproblemer, ofte vannskader eller kondens. Typisk vil det kunne oppstå i kjeller, i undertak på loft, på badet eller bak møbler som står plassert mot yttervegg i rom med fuktighet og temperaturvariasjoner.

Anbefalinger

Hvis du har kontroll på fuktigheten og finner og utbedrer eventuelle fuktproblemer, vil du kunne unngå både muggsopp, svertesopp og andre typer sopp i boligen din.

Ventilering

Er det tilstrekkelig ventilasjon i rommet?  Luftsirkulasjon er et av de beste virkemidlene mot fukt og det er viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon i alle rom samt regelmessig utlufting. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig i rom med tørketrommel og vaskemaskin.

Kondens

Er synlige tegn på kondens noen steder? Kondens er en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Typiske steder du bør sjekke er bak møbler mot yttervegg eller tak. Mer informasjon om kondens finner du her.

Anbefalingene vedrørende kondens og ventilering for hele boligen uavhengig av hvilke rom som er berørt. Under følger i tillegg noen tips konkret for hvor i boligen problemet har oppstått.

 • Loft
  Det anbefales å sjekke loftet regelmessig. Sjekk at taket er tett og at eventuelle loftsvinduer er tette. Kontroller hele loftet regelmessig: Undersøk at gulvet ikke er fuktig. Rør skal være tette og isolerte. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje. Sjekk at taket er tett og at eventuelle loftsvinduer er tette og lukket. På kaldloft bør du påse at isolasjonen ikke ligger helt ut til raftet da dette hindrer ventilasjon og gjennomlufting. Påse at loftsgulv/loftsluke er tett slik at varm fuktig luft ikke stiger opp mot kaldt loft. Dette kan føre til kondens som gir fuktighet og trivsel for soppvekst. Utfør tettetiltak hvis det er behov for å unngå potensielle fremtidige problemer.
 • Bad
  • Har du vedvarende kondens på for eksempel baderomsvindu bør det undersøkes nærmere da dette er et tegn på at transport av vanndamp ut av boligen ikke fungerer skikkelig.
  • Sjekk etter lekkasjer bak vask.
 • Kjøkken
  • Vi anbefaler å bruke kjøkkenviften når du koker mat og lokk når du koker vann. Slik reduserer du vanndampen i rommet.
  • Kontroller at det ikke er lekkasjer fra oppvaskmaskin eller bak vask.
 • Kjeller
  • Fukt i kjellere skaper den karakteristiske kjellerlukten og oppdager du denne lukten bør du utrede nærmere.
  • Hvis det har oppstått problemer i en innredet kjeller bør det kontrolleres at det er utført korrekt. Eksempelvis kan innvendig isolering være årsaken til muggsoppen fordi kald og varm luft da møtes på innerveggen, som kan gi kondens og påfølgende muggsopp. Her kan du lese mer og hvordan en kan unngå fukt og råteskader ved isolering av kjeller.
  • Når ble det sist drenert? Pass på at fuktsperre og drenering er tilfredsstillende.
  • En avfukter kan være et alternativ for fuktige kjellere.

Vask bort soppen

Når du har funnet årsaken til problemet og utbedret den er det ofte nok bare å vaske bort soppen med vanlige rengjøringsmidler. Merk at du bør søke profesjonell hjelp dersom det er mye mugg i boligen. Er det bare litt kan du fint ordne det selv. Finn frem vaskebøtte, gummihansker og rengjøringsmidler tilpasset materialet og sett i gang. Last ned faktaark om muggsopp her.

Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan du forsøke kraftigere vaskemiddel, for eksempel kraftvask eller en klorinblanding bestående av 1 del Klorin og 10 deler vann. Test på et lite område først dersom du er i tvil om materialet tåler kraftvask/klorin. Husk å bruk hansker og ventiler godt for å unngå ubehag.

Følg med på utviklingen

Du bør finne fuktkilden og utbedre den, ellers vil mugget komme tilbake gang på gang. Dersom muggsoppen kommer tilbake eller utvikler seg videre anbefaler vi at du gjør videre undersøkelser og tiltak enten selv, eller ved fagpersoner.

Mer informasjon