Saksgang bygningsskader etter råte og ekte hussopp

Råteskader oppstår når treverk over tid angripes av treødeleggende råtesopper. Disse råtesoppene forårsaker nedbryting av treverket slik at det mister sine bærende egenskaper/mekaniske styrke. Det er gjerne en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når boligen blir råteskadet. Ved å ha riktig forsikring slipper en å bekymre seg for det økonomiske.

Hva skjer når skaden er meldt?

Takstmann vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Etter avtale med deg gjennomføres normalt en befaring i løpet av få dager. På befaring vil takstmann se på skaden som er meldt. Takstmann ser også etter mulige årsaker til at skaden har oppstått.

Normal saksbehandlingstid

Etter befaringen utarbeider takstmann en rapport som normalt inneholder en beskrivelse av skadeårsak, omfanget, anbefalt utbedring og skadeforebyggende råd. Denne rapporten blir levert til oss innen 5 dager etter befaringen hos deg. Deretter behandles saken, og du vil motta en skriftlig tilbakemelding fra oss så snart som mulig. Normal behandlingstid er ca to uker, men den vil kunne variere avhengig av for eksempel skadetype, skadeomfang og sesong. Vi jobber i alle tilfeller for at du skal få en raskest mulig avklaring.

Hva må jeg gjøre selv og hvordan utbetales erstatningen?

Når skaden dekkes av forsikringen må du vanligvis selv sørge for at skaden utbedres. Dette kan du gjøre selv eller med hjelp fra en håndverker. Vi organiserer dessverre ikke reparasjonsarbeidet, men våre takstmenn kan som regel gi gode råd og anbefale et firma med riktig kompetanse. Erstatningen utbetales som et kontantoppgjør, enten som en engangssum før utbedring, eller etterskuddsvis basert på innsendte bilag og fakturaer. Erstatningsbeløpet du får oppgitt er uten merverdiavgift. Dersom du har betalt merverdiavgift på materialer eller tjenester utbetales dette i tillegg (kvittering/bilag må fremlegges).

Ekte hussopp

Dersom det er en ekte hussopp skade anbefaler vi på det sterkeste at du benytter fagfolk for å avdekke omfanget og sanering. Skadesaker med ekte hussopp kan være kompliserte og utfordrende og det er viktig at det gjøres riktig for å unngå fremtidige tilbakefall. Fordi det er så komplisert strekker utbedring av ekte hussopp skader seg normalt over en lengre tidsperiode enn utbedring av andre råtesopper. I denne typen skader sørger vi for at takstmann følger opp reparasjonen og utbedringen som gjennomføres av håndverkerne du har valgt.

Egenandel

Egenandel trekkes direkte fra skadeoppgjøret (egenandelsbeløpet er oppgitt i forsikringsbeviset).

Hva skjer når saken er avsluttet?

Med unntak av ekte hussoppskader kontrollerer vi ikke utbedring i etterkant, men anser saken som avsluttet når skadeoppgjøret er utbetalt. For skader etter ekte hussopp vil takstmann normalt gjennomføre en oppfølging når utbedringen er ferdigstilt.

Vil du ha mer informasjon?