Saksgang bygningsskader etter råte og ekte hussopp

Råteskader oppstår når treverk over tid angripes av treødeleggende råtesopper. Disse råtesoppene forårsaker nedbryting av treverket slik at det mister sine bærende egenskaper/mekaniske styrke.

Hva skjer når skaden er meldt?

Takstmann tar kontakte med deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring. Den gjennomføres normalt i løpet av få dager. Takstmann ser på skaden som er meldt.

Takstmann utarbeider en skaderapport som inneholder en beskrivelse av skadeårsak, skadens omfang, anbefalt utbedring og skadeforebyggende råd. Rapporten blir levert til oss innen 5 dager etter befaring.

Normal saksbehandlingstid

Når skaderapport er mottatt behandles skaden og du vil motta en skriftlig tilbakemelding fra oss. Normal behandlingstid er ca. to uker, men den vil kunne variere avhengig av for eksempel skadetype, skadeomfang og sesong. Vi jobber i alle tilfeller for at du skal få en raskest mulig avklaring.

Hvordan utbetales erstatningen og hva må jeg gjøre selv?

Når skaden dekkes av forsikringen utbetales erstatningen som et kontantoppgjør, enten som en engangssum før utbedring, eller etterskuddsvis basert på innsendte bilag og fakturaer. Du må selv sørge for at skaden utbedres, gjør det selv eller med hjelp fra håndverker. Takstmenn kan som regel gi gode råd og anbefale firma med riktig kompetanse.

Erstatningsbeløpet du får oppgitt er uten merverdiavgift. Dersom du har betalt merverdiavgift på materialer eller tjenester utbetales dette i tillegg (kvittering/bilag må fremlegges).

Ekte hussopp

Ved skade etter ekte hussopp anbefaler vi på det sterkeste at du benytter fagfolk for å avdekke omfanget og sanering. Disse sakene kan være komplisert og utfordrende og det er viktig at utbedring gjøres riktig for å unngå fremtidige tilbakefall. I denne typen skader sørger vi for at takstmann følger opp reparasjonen og utbedringen som gjennomføres av håndverkerne du har valgt.

Egenandel

Egenandel trekkes direkte fra skadeoppgjøret (oppgitt i forsikringsbeviset).

Hva skjer når saken er avsluttet?

Vi kontrollerer ikke utbedring i etterkant, men anser saken som avsluttet når skadeoppgjøret er utbetalt. For skader etter ekte hussopp vil takstmann normalt gjennomføre en oppfølging når utbedringen er ferdigstilt.

Vil du ha mer informasjon?