* Som følge av nye metoder for bekjempelse av skjeggkre er vi i ferd med å etablere nye rutiner for behandling av skjeggkresaker. Det kan derfor forekomme avvik i forhold til beskrivelsen under.

Illustrasjon standard skjeggkresak

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade, men det er normalt å oppleve de som sjenerende og ubehagelige. Spesielt hvis de forekommer i store antall.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skadedyrbekjempelsesfirmaet vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift.

I skjeggkresaker utføres det først en kartlegging med 3 ukers varighet. Teknikker setter ut feller på dag 1 og innhenter fellene etter ca. 3 uker (etter avtale med kunde). Samtidig som fellene innhentes settes det ut nye feller som vil stå frem til saken er ferdig behandlet og videre tiltak er bestemt. Fellene plasseres ut i et mønster og omfang som skal gi optimal fangst i boligen. Dette gjør vi for å få en oversikt og indikasjon på omfanget i boligen. Resultatet fra kartleggingen vil legge grunnlaget for videre saksbehandling og anbefalt bekjempelse og/eller forebyggende arbeid.

Kartlegging av skadetilfelle utløser ikke egenandel.

Normal saksbehandlingstid

Etter kartleggingen uarbeides det en rapport som inneholder anbefalte tiltak for reduksjon av bestanden, samt beskrivelse av omfang. Beskrivelsen av omfanget vil si hvor lenge skjeggkreene anslagsvis har vært i boligen, og baseres på insektets biologi (alder, antall og fordeling av størrelse). Deretter blir saken behandlet, og du vil motta en skriftlig tilbakemelding per e-post/post. Under saksbehanlingen vurderes skadetilfellet i forhold til gjeldende vilkår. Normal svartid er 2 uker etter at kartleggingen er avsluttet.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det anbefales at du støvsuger grundig og hyppig. Vær spesielt nøye langs lister, dette kan bidra til reduksjon av bestanden allerede i startfasen. Vær også nøye rundt fellene for å unngå at det samles støv i fellene.Prøv å senke skuldrene. Det kan være plagsomt og belastende å ha skjeggkre i boligen, men de er heldigvis ikke farlige.

Bekjempelsestiltak og fremdrift

Tekniker anbefaler hvilke bekjempelsestiltak som er nødvendig basert på omfang, boligtype og beboere. Eksempelvis er det normalt ikke anbefalt å bruke gift dersom det er små barn i huset. Det finnes per i dag ingen sikre metoder for å fjerne skjeggkre helt, og i noen tilfeller kan de være nærmest umulige å bli kvitt. Derfor kan vi ikke garantere utryddelse, men forsikringen dekker tiltak for å redusere bestanden. Siden det ikke er praktisk mulig å utrydde skadedyret vil man på et tidspunkt i reduksjonen måtte gå over til forebyggende arbeid. Dette arbeidet hviler på forsikringstaker selv og må opprettholdes for at aktiviteten ikke skal blusse opp igjen.

Egenandel

Dersom det er behov for videre behandling inntreffer egenandel på kr 2000,-. Faktura sendes ut når saken er avsluttet.

Hva skjer når saken er avsluttet?

En normal bekjempelse kan innebære at en liten mengde dyr fremdeles er tilstede i bygningen. For at ikke aktiviteten skal blusse opp igjen er det viktig at forsikringstaker fortsetter med forebyggende tiltak. Tips til forebygging finner du her.