Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade, men det er normalt å oppleve de som sjenerende og ubehagelige. Spesielt hvis de forekommer i store antall.

Hva skjer når skaden er meldt?

Når du har meldt skaden sender vi ut en pakke med limfeller slik at du kan påvise aktivitet av skjeggkre. Send oss deretter et bilde så snart det er fangst i fellene. Slik kan vi bekrefte at det er skjeggkre og sende ut et skadedyrbekjempelsesfirma som starter behandling. Ta vare på noen feller med skjeggkre, slik at tekniker får bekreftet hvilke skadedyr det er på befaringen.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Før behandlingen kan startes må det gjøres en grundig rengjøring av boligen. Dette er nødvendig for å fjerne næringskilder som kan konkurrere med åten som brukes i behandlingen. Det anbefales generelt at du støvsuger grundig og hyppig, også under behandling. Vær spesielt nøye langs lister, dette kan bidra til reduksjon av bestanden allerede i startfasen. Vær også nøye rundt fellene for å unngå at det samles støv.

Prøv å senke skuldrene. Det kan være plagsomt og belastende å ha skjeggkre i boligen, men de er heldigvis ikke farlige.

Behandling og fremdrift

Det finnes per i dag ingen sikre metoder for å fjerne skjeggkre helt. Derfor kan vi ikke garantere utryddelse, men forsikringen dekker behandling for å redusere problemet.

Behandlingen igangsettes på første befaring ved at tekniker legger ut forgiftet åte langs lister i boligen. Etter 10-12 uker gjentas samme behandling.

Siden det ikke er praktisk mulig å utrydde skjeggkre vil en normal bekjempelse kunne innebære at en liten mengde dyr fremdeles er tilstede i boligen. Vi forutsetter derfor at du fortsetter med forebyggende tiltak slik at du unngår at aktiviteten blusser opp igjen.

Egenandel

Dersom behandling igangsettes utløses egenandel på kr 2000,-. Faktura sendes ut når påløpte kostnader overstiger egenandelsbeløpet.

Tips til forebygging og råd mot skjeggkre

Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende.
Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du pakker ut nye ting ute og kaster emballasjen så raskt som mulig. Mistenker du at du kan ha fått med deg skjeggkre – ikke ta det med inn.
Har du allerede fått skjeggkre i hus er det mye du selv kan gjøre for å redusere problemet:
• Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall skjeggkre.
• Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.
• Fjerne mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister.
• Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.
• Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade, men det er normalt å oppleve de som sjenerende og ubehagelige. Spesielt hvis de forekommer i store antall.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skaden meldes til oss av boligselskapets styre. Vi sender ut et skadedyrfirma som skal utføre en innledende befaring i én boenhet. Styret må utpeke en representant som sammen med beboer blir veiledet i bruk av limfeller og lokkemiddel til egen bekjempelse. Representanten blir en viktig aktør i det videre arbeidet i boligselskapets egen regi. For innboavtaler holder vi direkte kontakt med forsikringstaker.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det er viktig at boligen rengjøres grundig når limfeller skal brukes. Dette er nødvendig for å fjerne næringskilder og støv som hindrer fangst i fellene. Det anbefales generelt at du støvsuger grundig og hyppig. Vær spesielt nøye langs lister, dette kan bidra til reduksjon av bestanden allerede i startfasen.

Prøv å senke skuldrene. Det kan være plagsomt og belastende å ha skjeggkre i boligen, men de er heldigvis ikke farlige.

Behandling og fremdrift

Etter befaring vil vi i inntil to år sende ut servicepakker ved behov (forutsatt at forsikringsavtalen er aktiv). Det er styrets representant som har ansvaret for å dele ut servicepakker til beboerne for videre bekjempelse. Styret har også informasjon om hvordan beboerne skal plassere fellene for best mulig effekt. Dersom det er behov for ytterligere bistand kan leverandør av materialene (skadedyrbutikken.no) kontaktes per telefon. Befaring og utsendelse av servicepakker utløser egenandel i henhold til forsikringsavtalen. Egenandelsfaktura vil utløses når påløpte kostnader overstiger avtalt egenandel, og vil bli sendt til boligselskapet eller til forsikringstaker for innboforsikringen.

Påfyll av materiell

Ta kontakt på skade@hussoppen.no med referanse til skadenummer.

Tips til forebygging og råd mot skjeggkre

Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du pakker ut nye ting ute og kaster emballasjen så raskt som mulig. Mistenker du at du kan ha fått med deg skjeggkre – ikke ta det med inn.

Har du allerede fått skjeggkre i hus er det mye du selv kan gjøre for å redusere problemet:
• Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall skjeggkre.
• Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.
• Fjerne mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister.
• Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.
• Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.