Slik tar du vare på huset og hytta i vinter

Istapper
ISTAPPER: Frost, is og snø kan skape problemer og skader i husets «klimaskjold».

Vinteren kan være lang og mørk, og kan by på utfordringer for huset og hytta. Her finner du en liste over hva du bør være spesielt oppmerksom på vinterstid.

1. Fuktskader som følge av dårlig ventilasjon

Dårlig utluftning om vinteren fører til at fuktighet fra vår pust, dusjing, koking og klestørk stenges inne i huset. Det gir fuktige overflater, som gir grobunn for svertesopp, muggsopp og andre fuktrelaterte problemer. Kondens på vinduene er et typisk tegn på at luften innendørs er for fuktig. Da er det på tide å ta grep. Les også: Ikke dropp å lufte på vinteren

2. Isdannelser og istapper på tak

Frost, is og snø kan skape problemer og skader i husets «klimaskjold», altså kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører. Pass på at snø og is på taket ikke fører til for tung vekt da dette kan ødelegge taktekkingen. Is kan ødelegge takrenner og nedløp, og kan føre til lekkasjer dersom det demmer opp vann ved smelting.

3. Vannførende rør

Vann utvider seg når det fryser. Skader på rørene kan føre til vannskader i boligen. Derfor er det viktig å sikre at vannførende rør ikke er uheldig plassert i boligen. Pass på at de ikke går gjennom kryprom, kalde loft eller andre uoppvarmede rom med kuldebroer eller kald trekk. Les også: Sjekkpunkter for forebygging av råteskader

4. Maur inne på vinteren

Maur finnes over hele landet og er mest aktive om våren og sommeren. De går i dvale på vinteren, derfor er det stor sannsynlighet for at de bor inne i huset eller på hytta hvis du finner maur innendørs på vinteren. Mauren liker seg best på varme steder og de fleste maursaker som meldes på vinteren gjelder aktivitet rundt varmekilder som for eksempel varmekabler, varmtvannsbeholder og kjøleskapsmotorer. Les også: Maur om vinteren – kjennetegn på maur i boligen

5. Krafsing i tak og vegger kan være mus og rotter

Mus og rotter liker ikke kulda noe mer enn vi gjør, og søker seg derfor innendørs når det blir kaldere ute. De fleste som får mus og rotter i huset, hytta eller i leiligheten, opplever det som en stor belastning. Dyrene kan gjemme seg i vegger og tak, og det kan oppstå problemer knyttet til avføring og lukt. I tillegg kan dyrene gjøre store materielle skader og være vanskelige å bli kvitt. Les også: Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter

6. Skjeggkre og sølvkre kommer frem i vintermørket

Skjeggkre og sølvkre trives ikke i lyset, men kommer frem i mørket. Mens de fleste insekter går i dvale når vinterkulda setter skikkelig inn, gjelder ikke dette verken sølvkre eller skjeggkre. De lever i stedet sammen med oss i de oppvarmede husene våre, og du kan finne dem hjemme året rundt. Om vinteren vil du faktisk kunne få inntrykk av at det er flere av dem enn det er om sommeren. Årsaken er at både sølvkre og skjeggkre er nattaktive insekter som skyr lyset. Siden vinter er ensbetydende med mørketid, øker sannsynligheten for at du får øye på dem i den kalde årstiden. Det er altså ikke flere av dem, du ser dem bare lettere enn før. Les også: Mørketid er skjeggkretid

7. Avtal sjekk av hytta

For de som eier hytter som ikke er jevnlig i bruk, kan det være lurt å avtale at noen tar en sjekk av bygningen med jevne mellomrom slik at eventuelle skader kan oppdages tidlig. Råteskade, som skyldes for høy fukt i treverket over lang tid, og invasjon av maur, spesielt stokkmaur, er de vanligste årsakene til at hytteeiere kontakter forsikringsselskapene. Les også: For få forsikrer hytta

Les mer om: Råte- og skadedyrforsikring

Det usynlige vannet kan gjøre stor skade – Dette bør du se etter

Vanndråper
DET USYNLIGE VANNET: Kan gjøre stor skade på boligen

Du behøver ikke å se det for at vannet skal forårsake kostbare skader hjemme. Lær deg å tolke tegnene på fuktproblemer i boligen, så slipper du unna regningen!

Skjult og usynlig vann er en av de store utfordringene for inneklimaet hjemme. Hvis fuktproblemet ikke oppdages, kan det over tid også utvikles råteskader i boligen. Det kan bli en kostbar affære.

Det kan være mange årsaker til fuktproblemer i en bolig: Vannlekkasjer, konstruksjonsfeil, mangelfull drenering, dårlig ventilasjon, og kondens. I tillegg kan luftfuktigheten øke som følge av matlaging, dusjing, og vasking og tørking av tøy. Noen hjem er dessuten utstyrt med luftfuktere.

– Husk at årsakene ikke behøver å inntreffe en og en, flere kan forekomme samtidig. Det er ikke sikkert du har løst hele problemet selv om du finner én kilde til fukt i boligen, sier Øyvind Magerøy som er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Du må bytte ut luften

Det er kanskje overraskende, men soverommet er ett av de rommene i boligen hvor man ofte finner fuktproblemer.

– Vi tilbringer masse tid på soverommet hver eneste dag. Ettersom vi avgir mye fukt gjennom pust og svette når vi sover, er det viktig å lufte. Mange synes det blir for kaldt med åpent vindu, og lukker det. Hvis det heller ikke er annen ventilasjon kan det skapes kondens i rommet mot kalde overflater, forklarer fagsjefen.

Disse fuktproblemene viser seg typisk som misfarging og små svarte prikker bak senger, kommoder og skap hvis de står tett inntil yttervegger. Dette er muggsopp eller svertesopp som har etablert seg på overflaten.

– Luftutskifting er et av de beste virkemidlene mot fuktproblemer som kondens. Det er derfor viktig å sørge for tilstrekkelig ventilasjon i alle rom ved å gjennomføre regelmessig utlufting. Dette er spesielt viktig i rom hvor det oppholder seg mange mennesker, eller hvor det foregår klestørking, dusjing eller matlaging. Det anbefales faktisk at halvparten av luften skiftes ut hver eneste time, legger han til.

Kondens oppstår når transporten av fuktig luft ut av boligen ikke fungerer som det skal.

– Har du vedvarende kondens nederst på vinduene dine, er dette ofte et dårlig tegn. En vanlig årsak er at luftingen er underdimensjonert eller har feil utførelse. En annen forklaring er eldre vinduer med lav U-verdi, forklarer Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Les mer om: Kondens

Høy luftfuktighet kan føre til råteskader

Høy luftfuktighet kan føre til og råteskader. Spesielt er loft og krypkjeller utsatt. Dette kan bli veldig kostbart.

– Avdampning fra grunnen kan føre til råteskader i etasjeskillet. Bunnsvillen er ekstra utsatt fordi den står mellom kald uteluft og fuktig krypkjeller. Den fuktige luften vil kondensere på kald bunnsvill, som kan føre til utvikling av råteskader på sikt, sier Magerøy.

Etterisolering på kaldloftet er et risikoprosjekt. Det skyldes av at man senker temperaturen på loftet, som fører til at fuktig varm luft kondenserer på det kalde loftet istedenfor å slippe fuktigheten ut / kondensere ved takutstikket (raft).

– Det fører til muggsopp og på sikt råteskader. Slike råteskader kan bryte ned treverket som kan medføre at takkonstruksjonen mister bæreevnen og må utbedres. Dette er dyrt, forteller Magerøy.

Dannes det muggsopp eller råtesopp i boligen, er årsaken fukt. Sopp må ha fukt for å utvikle seg.

– For å bli kvitt fuktproblemet må en finne årsaken og utbedre den. Nøyaktig hvor raskt en råteskade utvikler seg, avhenger av temperaturen, tilgangen på fukt, og hvilken type råtesopp det handler om. Hvis man ikke har kontroll på «det usynlige vannet» kan man ende med ubehagelige overraskelser og høye kostnader, avslutter fagsjef Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Les også: Sjekkpunkter for forebygging av råteskader

Slik unngår du fuktskader

Norsk Hussopp Forsikring har utarbeidet en sjekkliste med tips til hvordan du reduserer og unngå fuktproblemer i boligen.

 • Luftutskifting er det beste middelet mot fukt. Hold avtrekk og ventiler åpne og rene. Sørg for regelmessig utlufting, gjerne med daglig gjennomtrekk. Dette er spesielt viktig på bad og i rom med tørketrommel og vaskemaskin.
 • Sørg for god luftutskifting og ventilasjon ved tørking av klær. Tørking utendørs er et enda bedre alternativ, når været tillater det.
 • Bad og vaskerom bør ha flat terskel og mekanisk avtrekk. Mekanisk ventilasjon bør være styrt av relativ luftfuktighet (RF) og ikke slå seg av før under 65% RF. Hvis boligen har balansert ventilasjon er det tilstrekkelig med flat terskel.
 • Bruk vifta når du dusjer, og la den gjerne stå på opptil en time etterpå for å tømme rommet for vanndamp.
 • Bruk kjøkkenventilatoren når du lager mat, for å få ut fuktighet og lukt.
 • Flytt møblene ti centimeter ut fra ytterveggen. Slik får du mer luftsirkulasjon og høyere temperatur på veggen.

Slik sjekker du boligen innvendig

 • Se etter vannskjolder i tak og vegger. Oppdager du misfarging, for eksempel i plater i taket, kan dette komme fra en lekkasje.
 • Kondens er en indikasjon på at transporten av vanndamp ut av boligen ikke fungerer godt nok. Dårlige vinduer i eldre hus er også en typisk årsak til kondens. Vedvarende kondens bør undersøkes nærmere.
 • Sjekk for kondens bak møbler som står for tett inntil yttervegg.
 • Sjekk etter lekkasjer bak vasker, vaskemaskin og oppvaskmaskin. Sjekk at det ikke renner inn vann rundt pipestokken, og sjekk beslagføring jevnlig.
 • Kontroller krypkjellere og ordinære kjellere for høy fuktighet. Er det mye edderkoppkokonger og eller mugg, er fuktigheten for høy.
 • Kontroller kaldtloftet, se etter muggsopp på undersiden av sutaket/undertaket. Er det tegn til fukt eller fuktrelaterte problemer på sperrer eller undertak, må tiltak iverksettes.

Få hjelp når du trenger det

Du kan forsikre deg mot råteskader og skadedyr. Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, mus og rotter. Gjør skadedyr skade på huset eller hytta får du økonomisk hjelp til å reparere skaden. Du må selv sikre bygningen mot nye angrep. Vi gir deg gode råd om hvordan du best kan gjøre dette, eksempelvis ved å tette sprekker hvor de kommer inn.

Vi er markedsledende på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Vi har mer enn 80 års erfaring fra denne typen skader og forsikrer 1,2 millioner norske boliger. Skulle uhellet være ute kan du være trygg på at skadesaken blir håndtert raskt og effektivt.