Forskjellige typer nedbryting | Typer råte

Treverket har sprukket opp og dannet "sprekkeklosser"
«Sprekkeklosser» forårsaket av ekte hussopp.

Når nedbrytende sopper bryter ned organisk materiale kalles dette råte. Råte kan forårsake stor skade særlig i trær og bygningsmateriale av tre, og begrepet benyttes som en betegnelse på tilstanden til det angrepne treverket.

Treverk består av hovedsakelig tre bestanddeler; cellulose, hemicellulose og lignin. Forskjellige råtesopper forårsaker forskjellige typer råte – tilstander treverket etterlates i, etter hvilke bestanddeler som angripes.

Brunråte

Brunråte er den vanligste typen råte man finner i hus, ved at det oftest oppstår i bartrær. Brunråte forårsakes ved at råtesoppers hyfer trenger seg inn i treverket hvor den sekrerer enzymer som bryter ned cellulose og hemicellulose, men etterlater lignin som farges brunt ved oksidasjon. Under et slikt angrep sprekker treverket opp på kryss og tvers av fiberretningen og etterlates som rektangulære eller kvadratiske brune klosser.

Råtesopper som forårsaker brunråte: Ekte hussopp, Tåresopp, Huspluggsopp, Hvitkjuker (Antrodia sp.), Kjellersopp, Vedmusling.

Hvitråte

Hvitråte er en type råte som oppstår oftest i løvtrær, og er derfor ikke like vanlig å finne i hus som brunråte. Hviteråte oppstår ved at råtesoppers hyfer trenger inn i treverket hvorpå enzymer bryter ned både cellulose, hemicellulose og lignin. Lignin kan ses på som treverkets «fyllemasse» og når dette brytes ned, forårsakes en sterk mekanisk svekkelse av materialet. Tilstanden kjennetegnes ved at treverket etterlates i finere porøs fiberstruktur.

Råtesopper som forårsaker hvitråte: Barksopp

Mykråte / Gråråte

Mykråte (gråråte) er en form for råte som forekommer i trematerialer utsatt for høy fuktighet. Det er ikke like vanlig som andre råtetyper og vokser i vannholdige områder hvor andre sopper har vanskelig for å etablere seg. Treverket får en grå farge og en endret struktur, men den fører ikke til nevneverdig svekkelse av treverket. Dette kan være utvendig kledning, treverk i kontakt med jord, dører og vinduer. Mykråte forårsakes av mikroorganismer (sekksporesopper) og enkelte bakterier, og karakteriseres ved at det dannes hulrom i vedens cellevegger og grå misfarging.