Vår skadeavdeling er her for å hjelpe deg på raskest og best mulig måte når uhellet er ute

En skadesituasjon kan oppleves vanskelig for de involverte, og det er naturlig at en ønsker en rask avklaring og utbedring. Norsk Hussopp Forsikring har kunden og hjemmet i fokus, og gjennom engasjerte og kompetente medarbeidere jobber vi for en god opplevelse av skadeoppgjøret.

Hva skjer når skaden er meldt?

Takstmann eller skadedyrbekjempelsesfirmaet vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale videre fremdrift. Norsk Hussopp Forsikring jobber i alle tilfeller for en effektiv saksbehandling med rask avklaring. Behandlingstiden vil kunne variere med skadetype. Eksempelvis vil bygningsskader kreve lenger behandlingstid enn en bekjempelse, og en omfattende skade vil kunne ha noe lengre behandlingstid. Andre forhold som kan kreve lengre svartid er høysesong og behov for analyse hos eksterne partnere. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål underveis.

Bekjempelse av skadeinsekter

 • Du melder skaden. Vi registrerer mottatt skademelding.
 • Vi setter skadedyrbekjempelsesfirma i kontakt med deg. Du vil bli kontaktet senest neste virkedag for å avtale tid for befaring og eventuelle tiltak. Denne befaringen betales av Norsk Hussopp Forsikring uavhengig av om skaden dekkes eller ikke.
 • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår.
 • I mange tilfeller får skadedyrbekjempelsesfirmaet klarsignal til å foreta bekjempelsen ved første besøk (gjelder spesielt maur). Hvis du ønsker dette utløses egenandel. I andre tilfeller gjøres først en kontroll for å identifisere skadetype, deretter igangsettes bekjempelse.
 • Når skaden er behandlet vil du motta en skriftlig tilbakemelding.
 • Er det behov for flere bekjempelsestiltak for samme problem, dekkes dette av forsikringen. Ny egenandel vil ikke tilkomme.

Bygningsskader

 • Du melder fra om skaden og skaden registreres.
 • Vi setter takstmann i kontakt med deg. De vil kontakte deg senest neste virkedag for å avtale tid for befaring.
 • Takstmann utarbeider en skaderapport til Norsk Hussopp Forsikring.
 • Skadetilfellet vurderes i forhold til gjeldende vilkår.
 • Når skaden er vurdert vil du få en skriftlig tilbakemelding som omfatter erstatningsansvar og grunnlaget for dette.
 • Når skaden dekkes gis erstatning enten som kontantoppgjør eller etter innsendte bilag.
 • Norsk Hussopp Forsikring tar ikke ansvar for å organisere reparasjonsarbeidet, men våre takstmenn er normalt behjelpelige med å anbefale et firma med riktig kompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at

 • Forsikringen omfatter ikke kostnader for å påvise skader og angrep.
 • Takstmann vurderer ikke erstatningsansvaret.
 • Takstmann har ikke mandat til å åpne opp konstruksjonen.