– Ikke mat ville dyr

Rådyr er stadig på jakt etter mat. Som regel finner de det de har behov for i naturen. Foto: HHelene/iStock

Rotter oppsøker uteområder der de finner mat og vann. – Det lureste du kan gjøre er å ikke mate ville dyr i boligstrøk, sier biolog Ragna Byrkjeland i Norsk Hussopp Forsikring.

Når frost og snø dekker terrenget, er det fristende å mate både rådyr og fugler. Det føles som en god gjerning når vi ser de fornøyd gomler i seg hauger med brød og gulrøtter, frø eller annet spiselig. Hyggelig å se på er det også.

– Problemet er at denne fôringen gir matrester som lokker til seg andre som også er sultne. Særlig rotter takker ja til absolutt alle invitasjoner til restefest på bakkeplan, etter velment mating av andre hyggeligere dyr, sier Byrkjeland og legger til at:

– Rotter utenfor et hus finner raskt veien innendørs. De trenger kun en åpning på 12 millimeter for å komme seg inn, bak kledning, via hull i grunnmur eller inn via avløpsrør.

Branner og vannskader

I tillegg til å være til sjenanse kan rotter gjøre stor skade på hus og hytte.

– De gnager på stort sett på alt de kommer over, og kan ødelegge husets isolasjonsevne, og forårsake branner og vannskader ved å gnage på ledninger og vann- og avløpsrør, forklarer biologen.

Som følge av rotters medfødte neofobi er de ofte vanskelige å bekjempe, da de kan vegre seg for å gå i feller eller innta gift. Det er dessuten kun offentlig godkjente skadedyrbekjempere som har tillatelse til å bruke gift mot rotter og andre skadedyr. Å ta saken i egne hender kan være svært helsefarlig uten kunnskap om gift og håndtering av denne.

– Alle bør bli mer bevisste på hva tilsynelatende uskyldig mating av dyr om vinteren kan gi av konsekvenser, sier Byrkjeland.

Gode gravere og klatrere

Som en motivasjon for å holde uteområdene fri for matrester kan det være greit å kjenne til at rotter:

  • har potensial til å formere seg året rundt under gode forhold
  • yngler hovedsakelig om våren og høsten
  • kan få opptil fem kull, som vanligvis består av 8-12 unger
  • graver hull langt nedover i bakken, vanligvis nær vegger og annet reisverk utendørs
  • kun trenger en åpning på rundt 12 mm for å ta seg inn i en bolig
  • kan komme seg inn i huset via avløpsrørene
  • er gode klatrere, som kan klatre opp det meste som ikke er for glatt
  • oppholder seg ofte inne i veggen, taket eller gulvet – og mange kan derfor ha besøk av rotter uten å vite om det
  • trives særlig godt i byer, takket være god tilgang på søppel, kompost og avløpssystemer i og utenfor bygninger

Les også:

Fakta om rotter
Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter
Lure og nærenemme rotter – kan være vanskelig å bekjempe

Slik tar du vare på huset og hytta i vinter

Istapper
ISTAPPER: Frost, is og snø kan skape problemer og skader i husets «klimaskjold».

Vinteren kan være lang og mørk, og kan by på utfordringer for huset og hytta. Her finner du en liste over hva du bør være spesielt oppmerksom på vinterstid.

1. Fuktskader som følge av dårlig ventilasjon

Dårlig utluftning om vinteren fører til at fuktighet fra vår pust, dusjing, koking og klestørk stenges inne i huset. Det gir fuktige overflater, som gir grobunn for svertesopp, muggsopp og andre fuktrelaterte problemer. Kondens på vinduene er et typisk tegn på at luften innendørs er for fuktig. Da er det på tide å ta grep. Les også: Ikke dropp å lufte på vinteren

2. Isdannelser og istapper på tak

Frost, is og snø kan skape problemer og skader i husets «klimaskjold», altså kledning, murverk, beslag, taktekking, vinduer og dører. Pass på at snø og is på taket ikke fører til for tung vekt da dette kan ødelegge taktekkingen. Is kan ødelegge takrenner og nedløp, og kan føre til lekkasjer dersom det demmer opp vann ved smelting.

3. Vannførende rør

Vann utvider seg når det fryser. Skader på rørene kan føre til vannskader i boligen. Derfor er det viktig å sikre at vannførende rør ikke er uheldig plassert i boligen. Pass på at de ikke går gjennom kryprom, kalde loft eller andre uoppvarmede rom med kuldebroer eller kald trekk. Les også: Sjekkpunkter for forebygging av råteskader

4. Maur inne på vinteren

Maur finnes over hele landet og er mest aktive om våren og sommeren. De går i dvale på vinteren, derfor er det stor sannsynlighet for at de bor inne i huset eller på hytta hvis du finner maur innendørs på vinteren. Mauren liker seg best på varme steder og de fleste maursaker som meldes på vinteren gjelder aktivitet rundt varmekilder som for eksempel varmekabler, varmtvannsbeholder og kjøleskapsmotorer. Les også: Maur om vinteren – kjennetegn på maur i boligen

5. Krafsing i tak og vegger kan være mus og rotter

Mus og rotter liker ikke kulda noe mer enn vi gjør, og søker seg derfor innendørs når det blir kaldere ute. De fleste som får mus og rotter i huset, hytta eller i leiligheten, opplever det som en stor belastning. Dyrene kan gjemme seg i vegger og tak, og det kan oppstå problemer knyttet til avføring og lukt. I tillegg kan dyrene gjøre store materielle skader og være vanskelige å bli kvitt. Les også: Slik tetter du boligen for å unngå mus og rotter

6. Skjeggkre og sølvkre kommer frem i vintermørket

Skjeggkre og sølvkre trives ikke i lyset, men kommer frem i mørket. Mens de fleste insekter går i dvale når vinterkulda setter skikkelig inn, gjelder ikke dette verken sølvkre eller skjeggkre. De lever i stedet sammen med oss i de oppvarmede husene våre, og du kan finne dem hjemme året rundt. Om vinteren vil du faktisk kunne få inntrykk av at det er flere av dem enn det er om sommeren. Årsaken er at både sølvkre og skjeggkre er nattaktive insekter som skyr lyset. Siden vinter er ensbetydende med mørketid, øker sannsynligheten for at du får øye på dem i den kalde årstiden. Det er altså ikke flere av dem, du ser dem bare lettere enn før. Les også: Mørketid er skjeggkretid

7. Avtal sjekk av hytta

For de som eier hytter som ikke er jevnlig i bruk, kan det være lurt å avtale at noen tar en sjekk av bygningen med jevne mellomrom slik at eventuelle skader kan oppdages tidlig. Råteskade, som skyldes for høy fukt i treverket over lang tid, og invasjon av maur, spesielt stokkmaur, er de vanligste årsakene til at hytteeiere kontakter forsikringsselskapene. Les også: For få forsikrer hytta

Les mer om: Råte- og skadedyrforsikring