Vepseår – slik forhindrer du at de etablerer seg

Nærbilde av veps
Norsk veps kan bli 12-15 mm lange. Dronningen er mellom 15-19 mm

Annet hvert år er det vepseår. I fjor var det relativt få, så i år kan vi igjen vente stor aktivitet. Hvis du plages av vepsen bør du ikke vente med å ta grep. Det er enklere å forhindre at de etablerer seg tidlige, fordi de på dette tidspunktet fortsatt er få i antall.

Publisert 16.06.2020

Vi frykter stikkene

Veps gjør sjelden skade på boligene våre, men de kan være både innpåslitne og plagsomme. I vepsens bakkropp finnes det en brodd som er forbundet med en giftkjertel. Det er bruk av denne og påfølgende smerte vi mennesker frykter. Stikkene kan være smertefulle, men stort sett ikke farlige.

Veps bør forebygges og bekjempes om våren

Om våren er vepsenes oppgave å bygge

Om våren er vepsenes oppgave å bygge bol og passe larver for å øke kolonien. I denne perioden er de mest opptatt av seg og sine arbeidsoppgaver, mens de på høsten har gjort jobben sin og er mer opptatt av å jakte sukkerholdning næring.

Stikkvepsene er sosiale insekter som er flinke til å samarbeide og lever sammen i kolonier. I Norge er det 13 ulike arter stikkveps, og de er alle ettårige. Det vil si at de dør i løpet av høsten og ikke overlever vinteren. Det er derfor lite poeng i å forsøke å bekjempe vepsene på senhøsten da det uansett vil dø ut i løpet av kort tid.

Slik forebygger du mot veps:

Det er på våren og tidlig på sommeren at det er mest hensiktsmessig og enklest å gjøre forebyggende og bekjempende tiltak. Det er enklere å fjerne et lite vepsebol med få veps, enn en koloni som har hatt hele våren og sommeren på å formere seg.

  • Forebyggende kan du sikre sprekker og luker og tette eventuelle åpninger slik at dronningene ikke kan komme inn i boligen og starte bygging av vepsebol.
  • Er bolet først etablert kan du ta en plastpose rundt vepsebolet, knyt igjen posen og legg den i fryseren, så dør vepsen i løpet av noen timer. Pass på å dekke deg til slik at du ikke blir stukket.
  • En kan også benytte insektmiddel og spraye rett opp i bolet. Les eventuelt bruksanvisning og få tips og råd fra forhandler før du setter i gang.
  • Er bolet stort og du er i tvil om dette er noe du kan håndtere selv, anbefaler vi å ta kontakt med fagkyndige.

Les mer om veps her