Slimsopp

Slimsopper (Myxomycetes) er en gruppe encellede organismer som kan slå seg sammen til flercelledestrukturer (samlinger av flere individuelle celler). Disse danner klumper som kan minne om soppvekst. På grunn av dette ble slimsopp tidligere ansett å være en sopp, noe man nå har gått bort fra.

De kan vokse frem på kort tid og ser da ut som små eggligndende strukturer som sammen danner oransje til brune våte klumper. I hus vokser slimsopper vanligvis frem innvendig på vindus- og dørkarmer eller tak, og er som oftest forbundet med lekkasjer. Når slimsoppen vokser innendørs har den normalt en mer brunsort farge. Slimsopper gjør ingen skade på bygget siden de ikke har evne til å bryte ned treverk, men de er et tydelig tegn på fuktproblemer. Slimsoppens sporer kan påvirke inneklima. For å bli kvitt slimsopp kan den vaskes bort, og det er viktig at fuktproblemet utbedres.

Forebygging og bekjempelse av slimsopp

Les også: Sjekkpunkter for forebygging av råteskader