Sauemaur

Svart sauemaur (Formica fusca) er en art av maur som er vanlig i hele Norge. Den er svart og middelstor – arbeiderne varierer i størrelse fra 4,5 mm til 7 mm. Hanner og dronningen kan bli opptil 9,5 mm store.  Koloniene er små, vanligvis rundt 500 arbeidere. Utendørs danner svart sauemaur vanligvis reir i jord ved soleksponerte steiner og skogkanter som varmes opp.

Dersom svart sauemaur befinner seg innendørs om vinteren tyder dette på at de har etablert seg i myke bygningsmaterialer som polystyren ved varmekabler eller i råttent trevirke hvor de anses som en sekundær skadevolder. På grunn av deres små kolonier gjør de ingen til svært liten skade. Finner man svart sauemaur inne er de på jakt etter mat og skaden de gjør er hovedsakelig irritasjon.

Bekjempelse av svart sauemaur foregår ved bruk av forgiftet åte. Åten legges nære reiret hvor arbeiderne frakter den inn til kolonien. Her er poenget å forgifte larver og dronning. Det kan ta noen uker før mauren er døde. Dette gjøres derfor noen gjentatte ganger om våren eller sommeren for best effekt.

Les også: Maur i Norge

Forebygging – slik unngår du sauemaur

  • Kommer sauemauer stadig inn i boligen, er det en god idé å sikre ventilasjonsluker og andre åpninger nære bakken hvor de kan ha reir.
  • Forebygging ved rutinemessig sprøyting av kjemikalier bør unngås da dette kan skade mennesker

Bekjempelse – slik blir du kvitt sauemaur

  • Mekanisk fjerning av reir ved bruk av støvsuger
  • Bruk av forgiftet åte nære reiret bør benyttes dersom reiret er utilgjengelig
  • Utbedring av råteskade hvor mauren har etablert reir
  • Om reiret er tilgjengelig, kan insektspray rett i reiret benyttes

Maur er et av flere skadeinsekter det går an å forsikre seg mot. Med forsikring hjelper vi deg å med å bekjempe insektene. Norsk Hussopp Forsikring er markedsledende på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Vi har mer enn 80 års erfaring fra denne typen skader og forsikrer 1,2 millioner norske boliger. Skulle uhellet være ute kan du som kunde være trygg på at skadesaken blir håndtert raskt og effektivt, med de beste metodene i markedet. Les mer om vår Råte- og skadedyrforsikring.