Maur

Maur i Norge

Det finnes tusenvis av maurarter i verden. I Norge har vi over 60 ulike arter som lever ute. De bygger seg boliger i tuer ute, under steinheller og i jorda. Noen ganger går de også inn i våre hus og hytter på jakt etter mat og varme. De vanligste artene som dukker opp i eller nær boligen er stokkmaur, skogsmaur og svart jordmaur, også kalt sukkermaur.

Maur er nyttige insekter med flere funksjoner

Maur er viktige for økosystemet fordi de er rovdyr på andre arter, de frigjør mange næringsstoffer og de snur og beriker jorda. De er nær beslektet med veps, men et maursamfunn er flerårig og består av flere generasjoner voksne maur. De er sosiale insekter som lever sammen i samfunn med gjennomført arbeidsfordeling. Mauren går i dvale på vinteren så dersom du oppdager maur inne vinterstid er dette et tegn på at de har etablert seg i boligen. Hos de fleste artene foregår paringen i luften. Svermetiden for de ulike maurartene varierer noe, men foregår i hovedsak mellom juni og august.

Hvordan kommer mauren seg inn i huset

Den vanligste måten maur kommer inn i boligen er gjennom sprekker og spalter i konstruksjonen. Det er også vanlig at de forviller seg inn i bygningen på jakt etter mat, og de utgjør da ikke noe problem. I slike tilfeller er de gjerne borte igjen før en aner ord av det.

Hvis mauren etablerer seg inne

Når mauren slår seg til inne i huset er det derimot lurt å ta tak i problemet slik at de ikke får anledning til å gjøre skade. Dersom mauren lager rede inne i vegger, i tak eller under gulv kan de gjøre skade på både treverket og isolasjon. Det er greit å huske at selv om mauren er innendørs bruker den lang tid før den gjør skade. Det er derfor ingen krise om skaden ikke utbedres umiddelbart. Selv stokkmauren, som er den største og mest fryktede maurarten her i landet, gjør lokal skade og bruker lang tid på å etablere seg.

Les også: Stokkmaur – ikke så farlig som mange tror

Hvordan bekjempe og fjerne maur

Hvilken strategi og metode en benytter for å bekjempe mauren varierer blant annet av hvilken type maur det er og skadeomfanget. Mer informasjon om de ulike artene, kjennetegn og råd for bekjempelse:

Bilde av en faraomaur

Faraomaur

Tre skogsmaur som spaserer bortover veggen.

Skogsmaur

Svart jordmaur arbeidere

Svart jordmaur

Stokkmaur som har hulet ut en trestokk

Stokkmaur