Nå våkner flaggermusen – de er fredet og skal ikke bekjempes

Flaggermus i taket
Flaggermus i taket. Foto Shutterstock

Flaggermus er fredet i Norge og en skal dermed trå varsomt hvis en har flaggermus i boligen. De gjør ingen skade, men kan skape støy og vond lukt.

Oppdatert 06.09.2021, Publisert 10.05.2019

Flaggermusen er fredet

Årlig får Norsk Hussopp Forsikring mange skademeldinger og spørsmål vedrørende flaggermus. Kundene tror ofte at flaggermusene er farlige og gjør skade, og vil ha de fjernet så snart som mulig.

– Det første vi må forklare er at vi dessverre ikke kan hjelpe. Flaggermus er fredet i Norge og bekjempelse er derfor ikke inkludert i Råte- og skadedyrforsikringen vår, sier Svein Stormoen skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Gjør liten eller ingen skade

Flaggermus er små, flyvende pattedyr som er mest aktive på nattestid. De kan i likhet med rotter og mus kravle rundt i veggen eller på loftet, men i motsetning til rotter og mus er de harmløse og gjør liten eller ingen skade.

– Flaggermus gnager ikke slik som rotter og mus og de lager ikke bol. Den materielle skaden er dermed svært begrenset forklarer skadesjefen.

Les også: Fakta, tips og råd om flaggermus

Uvelkommen gjest

På tross av at de gjør liten fysisk skade er flaggermus en uvelkommen gjest i norske hjem. Mange synes de er plagsomme og problematiske, spesielt når de lager ynglekolonier i huset på våren og forsommeren.

– Stormoen forteller at kundenes problemer vanligvis går på at flaggermusen lager støy. I tillegg har de problemer med møkk og urin som kan føre til vond lukt og misfarging.

La flaggermusen være eller få profesjonell hjelp

Det er registrert minst elleve ulike arter av flaggermus i Norge og alle er fredet etter norsk lov. Flere av disse er også karakterisert som sjeldne og truede på den nasjonale rødlisten. Det er derfor forbudt å fange eller avlive disse uten tillatelse fra statsforvalteren.

Mange velger å ta saken i egne hender ved å gjøre tettetiltak slik at de ikke skal komme inn. Dette kan øke problemet ytterligere hvis flaggermusen fortsatt er inne.

– Innflygningshull skal kun tettes når flaggermusene ikke er i huset. Ellers risikerer en å stenge hele eller deler av kolonier inne om de ikke har forlatt boet, sier Stormoen.

De vil dermed dø inne i vegger eller på loftet. Dette kan førte til lukt, tiltrekking av insekter og at dyrene beveger seg andre steder i huset for å prøve å komme ut. Det finnes tiltak for at flaggermusene skal trives bedre og samtidig redusere ubehag for boligeier. For eksempel kan det etableres flaggermuskasser. Det finnes også metoder for å bli kvitt flaggermusene helt, men det er kun noen få og korte perioder hvert år dette er mulig. I følge Folkehelseinstituttet kan sikring av bygninger der det forekommer flaggermus kun foretas i september måned.

– Det er ikke mulig å gjøre tiltak for at flaggermusen ikke skal komme inn i boet om sommeren fordi ungene ikke forlater redet. Videre er de i dvale fra september til mai. Dersom du har et flaggermusproblem som du ikke kan leve med anbefales det å hente inn eksperthjelp, sier Stormoen.

Interesseorganisasjoner for flaggermus

Det er anbefalt å ta kontakt med en interesseorganisasjon for flaggermus dersom du har problemer i din bolig. Det anbefales å kontakte følgende organisasjoner dersom du har flaggermus spørsmål:
– Norsk Zoologisk Forenings flaggermusgruppe https://www.zoologi.no/
– Nordisk informasjonssenter for flaggermus https://www.flaggermus.no/