Flaggermus

Flyvende flaggermus

Flaggermus er en gammel dyregruppe som over de siste 50 millioner år har endret seg lite. I dag er flaggermus utbredt over hele jordkloden og det er identifisert i overkant av 1300 forskjellige arter. I Norge har vi minst tolv arter som alle lever av insekter.

Som i alle europeiske land er flaggermus fredet også i Norge, og det er ikke tillatt å fange eller avlive dyrene uten tillatelse. I Norge er det Statsforvalterens miljøvernavdeling som har det regionale ansvaret for forvaltning av flaggermus. Av artene vi har i Norge er flere vurdert som truet i den Norsk rødliste for arter 2015.

Hopp til innhold:

Kjennetegn på flaggermus

  • Flaggermus er ikke gnagere og gjør normalt ingen skader når de oppholder seg i hus.
  • De kan lage irriterende støy (når koloniene er store).
  • Det kan oppstå lukt som følger av avføring og urin.
Sovende flaggermus i taket på grotte
YNGLETIDEN: Ynglekoloniene sales på våren og forsommeren og kan bestå av 20 til 200 hunner.
Flygende flaggermus
FREDET: De er fredet i Norge, og det er ikke tillatt å fange eller avlive dyrene uten tillatelse.
Flaggermus i taket
KNYTTET TIL BYGNINGER: Vanlige tilholdssteder er under taksteiner og pipebekledning, på loft og i trevegger, og ellers hvor det finnes sprekker de kan komme til. Foto Shutterstock

Slik lever flaggermus

Flaggermusene er flyvende pattedyr som er nattaktive og som bruker ekkolokalisasjon med høyfrekvent lyd for å navigere i mørket. De er ofte nært knyttet til bygninger, spesielt i yngletiden. Ynglekoloniene samles på våren og forsommeren og kan bestå av 20 til 200 hunner. Vanlige tilholdssteder er under taksteiner og pipebekledning, på loft og i trevegger, og ellers hvor det finnes sprekker de kan komme til.

Rundt starten av juli får hver av hunnene en til to unger. I den påfølgende periode vil mor forlate oppholdsstedet for å fange insekter, men returnerer tilbake flere ganger løpet av hver natt for å die ungene. I denne perioden er kolonien spesielt sårbare for forstyrrelser.

I løpet av august har ungene lært å fly og ynglekolonien løses opp. Flaggermusene i Norge går i dvale på vinteren. De samles oftest i grotter eller andre beskytta steder som er frostfrie, men som holder lave temperaturer (2-8 grader) og høy luftfuktighet gjennom vinteren.

Hvordan bli kvitt flaggermus?

Flaggermus er vernet i norsk lov og skal ikke bekjempes. Tiltak for flytting eller felling må godkjennes etter dispensasjon fra statsforvalteren. Bekjempelse av flaggermus er derfor ikke inkludert i Råte- og skadedyrforsikringen vår.

Når bør du kontakte hjelp?

Dersom man har spørsmål angående flaggermus og sikring av boligen anbefaler vi å ta kontakt med en interesseorganisasjon for flaggermus.

Slik unngår du flaggermus

  • Sikre alle åpninger større enn 7 mm på bygningen. Sikring av bygning der det forekommer flaggermus skal gjennomføres i september måned når ynglekolonien har forlatt bygget og før en overvintringskoloni etableres sent på høsten.
  • Der det forekommer flaggermus bør man sørge for god ventilasjon slik at ekskrementer holder seg tørre og dermed forårsaker mindre lukt og fuktproblemer.