Støvlus | Informasjon og tips til forebygging og bekjempelse

 • Dekkes ikke av forsikringen – Insektet er forbundet med fukt og det gjøres ikke behandling.

Finnes i hele landet og er vanskelige å bli kvitt

Støvlus er svært små (1-5 mm) og lysebrune insekter. De har en tydelig fortykkelse i pannen og har lange, tynne og leddete antenner. Noen har vinger, noen er vingeløse og andre har små og ikke-funksjonelle vinger. Nymfene er meget lik de voksne, men er lysere i kroppsfargen og har ikke vinger.

I Norge finnes det i overkant 50 forskjellige arter. De er vanlige i hele landet og finnes over alt der det er fuktig (ute- og innendørs). De sprer seg med vind og luftstrømmer og kan i tillegg komme inn i boliger gjennom matvarer, som for eksempel mel. Det er derfor vanskelig å forebygge mot støvlus. 

Den vanligste arten innendørs i Norge er brun støvlus. Inne finnes insektet oftest i forbindelse med rom som bad, kjeller eller i matvarene på kjøkkenet. Her livnærer de seg på små muggsopper og tørre matvarer som sukker, mel og ulike kornblandinger. Støvlus er først og fremst et trivsels problem i bolighus. De kan forekomme i store antall på fuktige stede og kan ødelegge og forurense matvarer. De stikker og biter ikke mennesker.  

I nybygde boliger finnes det ofte et stort antall støvlus de første årene.  Støvlus vil normalt forsvinne i takt med at materialene i boligen tørker opp. Ingen tiltak vil være nødvendig.

Det er vanskelig å bli kvitt støvlus, men ved å gjøre forholdene ugunstige for støvlusene, kan man holde antallet på et lavt nivå.   

Tegn på forekomst – slik oppdager du støvlus

 • Forekomme i store antall og er et trivselsproblem
 • På kjøkkenet kan de ødelegge og forurense matvarer.

Forebygging – slik unngår du støvlus

 • Vanskelig å forebygge
 • Oppbevar matvarer tørt og kjølig i tette bokser.
 • Støvsug kjøkkenet fremfor å vaske (ikke tilfør fuktighet).
 • Undersøk fuktproblemer, disse øker sannsynligheten for uønsket besøk.

Bekjempelse – Slik blir du kvitt støvlus

 • Dersom støvlus oppdages i matvarer, bør kjøkkenskap rengjøres med støvsuger.
 • Reduksjon av fuktighet (bad, kjeller etc.)
 • Oppvarming av rom
 • Sørg for god ventilasjon
 • Bruk av kjemikalier er unødvendig og har liten effekt.

Les også: Sjekkpunkter for forebygging av skadeinsekter og insektskader