Ved veggedyrangrep

Har du fått veggedyr? Ta det med ro, de er ikke farlige!

Nærbilde av ett veggedyr
Veggedyr er ubehagelige, men ufarlige.

Du er ikke alene om å ha veggedyr – stadig flere norske husholdninger rammes. I følge Folkehelseinstituttet har problemet mangedoblet seg de siste årene. Økningen skyldes blant annet økt reisevirksomhet og resistens mot insektmidler.

Heldigvis er ikke veggedyr farlige. De kan riktignok medføre et visst ubehag, være irriterende og bittene deres kan klø, men de overfører ikke sykdommer og de gjør heller ingen skade på boligen.

Det kan også være betryggende å vite at veggedyr ikke er relatert til dårlig hygiene og manglende renhold. Det er likevel en fordel å ha et rent hjem både fordi det er enklere å oppdage veggedyrene tidlig og enklere å utføre bekjempelsen. Støvsuging kan være nyttig fordi du får fjernet mange dyr, men dette alene er ikke nok til å bekjempe insektene.

Ikke vent med å ta tak i problemet!

Har du først fått veggedyr i hus, er det dessverre ingen enkle grep du kan gjøre for å bli kvitt dem. De gjemmer seg godt og formerer seg raskt. Når de har etablert seg i et rom, kan de selv spre seg til flere rom. De forsvinner ikke av seg selv, og du klarer ikke å ta knekken på dem ved bruk av insektsspray.

Mistenker du at du har fått veggedyr i hus, bør du ta tak i problemet så raskt som mulig ved å ta kontakt med ditt forsikringsselskap eller et skadedyrfirma (dersom du ikke har forsikring). Jo før du tar tak i problemet, jo enklere vil det være å bli kvitt det.

Dette gjøres for å bli kvitt problemet

Bekjempelsesmetode avhenger blant annet av omfang. I noen tilfeller kan det være tilstrekkelig å behandle et rom med inventar, mens det i andre tilfeller har kommet så langt at det har spredd seg til hele huset. Dette vil en skadedyrtekniker vurdere.

For å øke sjansene for et vellykket resultat benyttes det ofte en kombinasjon av flere bekjempelsesmetoder. Seng og annet innbo, som anses å kunne være oppholdssted for veggedyrene, varme- eller frysebehandles. Når de løse gjenstandene er fjernet behandles lister, sprekker i vegger og tak, og eventuelt andre områder skadedyrbekjemperen anser som nødvendig for å bekjempe veggedyrene. Hvilke/n bekjempelsesmetode/r som benyttes avhenger blant annet av omfang.

Dette må du gjøre selv

Skadedyrbekjemperen vil gi instruksjoner om hva du må gjøre selv. Dette vil eksempelvis være å pakke ned løse gjenstander eller å støvsuge grundig. Demontering av senger, skap og andre gjenstander som sitter fast i vegg er også forsikringstakers ansvar.

Etter at bekjempelsen er gjennomført anbefales det at du er oppmerksom på eventuelle tilbakefall. Se etter ekskrementer, levende veggedyr og andre tegn, og følg med på at stikkene er borte.

Du kan bo hjemme under behandling

Vi får mange spørsmål i forhold til overnatting borte under bekjempelse. Normalt er det helt uproblematisk å bo hjemme mens behandlingen pågår. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bo borte i 1-2 døgn, avhengig av form for bekjempelse. I slike tilfeller dekkes dette dersom det er avtalt og avklart på forhånd. Andre kostnader til for eksempel transport, drivstoff, parkering, mat, kjæledyr osv. dekkes ikke.

Les også: Informasjon og råd om veggedyr