Få rask, profesjonell hjelp med skadedyrbekjempelsen

Nærbilde av veggedyr som nettopp har spist
VEGGEDYR LEVER AV BLOD: Kan bli med hjem i bagasjen og spre seg fra leilighet til leilighet

Det har vært en sterk økning skadedyrssaker de siste årene, blant annet relatert til skjeggkre og veggedyr. Krypene kan spre seg raskt mellom leiligheter og etasjer, hvis du ikke iverksetter tiltak. Med en skadedyrsforsikring får du rask, profesjonell hjelp, og unngår kostnader som løper løpsk.

– Kontakt oss med en gang! Det er viktig å være raskt ute med å få kontroll over omfanget for å forhindre videre utvikling. Skadedyrene formerer seg raskt, og de kan vandre i små sprekker og rør fra leilighet til leilighet, sier Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Norsk Hussopp Forsikring er markedsledende spesialist på skadedyrsforsikring av boligselskaper. Denne forsikringen dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus, i tillegg til skader på bygninger som skyldes treødeleggende skadeinsekter.

Kan bli dyrt

Noen problemer kan ikke løses på egenhånd og vil øke uten riktig behandling. Det er kostbart å starte skadedyrbekjempelsen hvis problemet har fått utvikle seg over tid og du ikke er forsikret. Samtidig medfører det også ulemper for beboerne som er rammet.

Kostnadsnivået er veldig forskjellig avhengig av type skader og omfang. 

– En normal kostnad for en veggedyrbekjempelse i én boenhet ligger på 25-50 000 kroner. Men vi har også eksempler på tilfeller med langt høyere kostnader. En skadedyrsforsikring sikrer beboerne mot høye, uforutsette kostnader, sier Stormoen.

Les mer om skadedyrsforsikringen for boligselskap her.

Flest skjeggtilfeller

Skadestatistikken viser at skjeggkre er skadedyret som kommer seg inn i flest boenheter. Deretter er det veggedyr, rotter og mus, som står for det største omfanget.

– Når du kontakter oss, kartlegger vi situasjonen og iverksetter de riktige tiltakene for å forhindre ytterligere eskalering. Vi bruker de beste og mest oppdaterte bekjempelsesmetodene, og følger saken helt til den er løst, sier Stormoen.

Sprer seg mellom leiligheter

Han forteller at det har vært en økning i veggedyrangrep de siste årene, og at dette er noe som krever profesjonell hjelp.

– Alle kan oppleve veggedyr hjemme, det handler ikke om boligstandard eller renslighet. Veggedyr blir ofte med i feriekofferten hjem, og sprer seg mellom rom og leiligheter på egenhånd. Derfor er det viktig å få hjelp til å kontrollere og om nødvendig bekjempe også i tilstøtende leiligheter, hvis du har fått veggedyr. Ellers kan de vandre tilbake på nytt, sier Stormoen.

I nyere bygg er det ofte tett mellom leilighetene, men det er det ikke i rørene.

– Når vi legger rør for å trekke elektriske ledninger gjennom veggen, lager vi samtidig en tunell for veggedyr, skjeggkre og andre kryp. Dermed kan de komme seg til naborommet eller naboleiligheten, sier Stormoen.

Svein Stormoen
Svein Stormoen

Styrets ansvar å forsikre bygningen

Som styreleder eller styremedlem er du ansvarlig for at bygningen er tilstrekkelig forsikret og har riktige dekninger. Skadedyrsforsikringen for boligselskap dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus, i tillegg til bygningsskader som skyldes treødeleggende skadeinsekter (stokkmaur, husbukk og stripet borebille).