Bygningsforsikring for boligselskap som dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus. I tillegg dekkes skader på bygninger som skyldes treødeleggende skadeinsekter.

Trygghet for beboere

Vil være en ekstra trygghet for beboere.

Sikre eiers økonomiske interesser

Denne typen skader kan bli kostbare

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

FORSIKRINGEN OMFATTER

Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr, kakerlakker, stokkmaur og andre skadeinsekter etter påvist aktivitet
Bekjempelse av mus og rotter i forsikret bygning etter påvist aktivitet
Skader på bygningsmessige konstruksjoner som skyldes: Stokkmaur, husbukk og stripet borebille
Ved bekjempelse av skjeggkre dekkes én utleggelse av åte per boenhet, inkludert fellesarealer
Erstatningsbeløpet er på inntil 2 millioner for hvert skadetilfelle
*I denne tabellen ser du en forenklet fremstilling av vilkårene. Se link under for fullstendig vilkår. 

Hva er ikke dekket av forsikringen?

  • Skader eller bekjempelse av aktivitet som har utviklet seg før avtalen eller etter avtalens opphør
  • Kostnader for å påvise skadedyrangrep
  • Fjerning av døde skadeinsekter og preparater etter bekjempelse
  • Følgeskader, indirekte tap, innbo og skader som kun er skjemmende for utseende
  • Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og forebygging

Bygninger som kan forsikres

Store boligbygg og bygninger for bofellesskap.

De vanligste skadeinsektene

Veggedyr, kakerlakker, maur, bier, klannere, møll, skjeggkre, veps, pelsbille, sølvkre.

Hva er mitt ansvar?

Vi gjør oppmerksom på at eier selv har en generell plikt til å kontrollere og vedlikeholde bygningen som er forsikret.

  • Etterse, vedlikeholde og utbedre feil og mangler på forsikret bygning.
  • Følge eventuelle pålegg som gis om vedlikehold og utbedring fra forsikringsselskapet.
  • Utbedring av mangler i forhold til offentlige forskrifter skal utføres ved hjelp av kvalifiserte fagfolk.

Hva innebærer bekjempelse?

Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.