Skadedyrforsikring for boligselskap

Bygningsforsikring for boligselskap som dekker bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus. I tillegg dekkes skader på bygninger som skyldes treødeleggende skadeinsekter.

Trygghet for beboere

Vil være en ekstra trygghet for beboere.

Sikre eiers økonomiske interesser

Denne typen skader kan bli kostbare.

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Forsikringen omfatter

 • Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr, kakerlakker, stokkmaur og andre skadeinsekter etter påvist aktivitet
 • Bekjempelse av mus og rotter i forsikret bygning etter påvist aktivitet
 • Skader på bygningsmessige konstruksjoner som skyldes: Stokkmaur, husbukk og stripet borebille
 • Ved bekjempelse av skjeggkre dekkes én utleggelse av åte per boenhet, inkludert fellesarealer
 • Erstatningsbeløpet er på inntil 2 millioner for hvert skadetilfelle

Flere detaljer:

 • Hva er ikke dekket av forsikringen?
  • Skader eller bekjempelse av aktivitet som har utviklet seg før avtalen eller etter avtalens opphør.
  • Kostnader for å påvise skadedyrangrep.
  • Fjerning av døde skadeinsekter og preparater etter bekjempelse.
  • Følgeskader, indirekte tap, innbo og skader som kun er skjemmende for utseende.
  • Kostnader til kontroll, vedlikehold, forbedringer og forebygging.
 • Bygninger som kan forsikres
  Store boligbygg og bygninger for bofellesskap.
 • De vanligste skadeinsektene
  Veggedyr, kakerlakker, maur, bier, klannere, møll, skjeggkre, veps, pelsbille, sølvkre.
 • Hva er mitt ansvar?

  Vi gjør oppmerksom på at eier selv har en generell plikt til å kontrollere og vedlikeholde bygningen som er forsikret.

  • Etterse, vedlikeholde og utbedre feil og mangler på forsikret bygning.
  • Følge eventuelle pålegg som gis om vedlikehold og utbedring fra forsikringsselskapet.
  • Utbedring av mangler i forhold til offentlige forskrifter skal utføres ved hjelp av kvalifiserte fagfolk.
 • Hva innebærer bekjempelse?
  Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.
Vilkår
Ved å klikke på linken under finner du vilkår for våre forsikringerLast ned vilkår

Kjøp forsikring
Vi har et samarbeid med de fleste forsikringsselskapene i Norge. Denne forsikringen selges kun gjennom våre samarbeids-partnere. Vi anbefaler at du kontakter selskapet hvor dere har bygningsforsikring. Under finner du en oversikt
Våre partnere