Lagring av ved | Slik unngår du råte- og insektsangrep

Riktig oppbevaring av veden er viktig av flere årsaker. Både for å beholde vedens kvalitet, og for å unngå angrep av råte- og insekter anbefales det å være bevisst på hvordan veden oppbevares og stables. Tørr ved av god kvalitet kan i verste fall ødelegges i løpet av kort tid dersom den utsettes for fukt. Her følger noen tips som kan hjelpe.

Lagring av ved inne – kjeller, garasje, loft, vedbod

Det ideelle for å bevare vedens kvalitet er å lagre den innendørs. Da er en helt sikker på at den holder seg tørr hele vinteren gjennom. Men det byr også på noen utfordringer i forhold til å unngå angrep av råte og insekter. Rådene under hører sammen med god husorden og vil beskytte kjelleren mot sopp-, råte, og skadedyrangrep.

Sørg for god luftsirkulasjon
  • Veden må lagres opp fra gulv og ut fra vegg, og ikke så høyt at den berører taket. Luften skal sirkulere, slik at det blir god luftutskifting.
  • Ved avsluttet fyringssesong bør kjellergulvet rengjøres for flis og avfall og restved bør stables om.
  • For å sikre tilstrekkelig ventilering er det viktig at ventilåpninger i dører og vegger ikke tildekkes. Eventuelle luftevinduer bør stå åpne i sommerhalvåret. Husk musesperre.

Les også: Forebygging av skader – ta vare på det du har

Lagring av ved ute

Veden kan fint oppbevares ute hele året. Ved utendørs oppbevaring elimineres også risikoen for innvendige råte- og insektskader. For å unngå potensielle skader på yttervegg er det viktig at veden ikke stables tett inntil kledning på yttervegg. For å bevare vedens kvalitet bør en forhindre tilgang på fukt ved å:

  • Unngå å stable ved direkte på bakken. Et godt tips er å stable veden med god lufting mot bakken, legg for eksempel to bord som man kan stable på. På denne måten unngår en både fukt nedenfra samtidig som en sikrer ventilasjon.
  • Dekk til veden slik at den ikke utsettes for regn og snø.