Skrukketroll

Benkebiter, beltedyr, munkelus, skoppetroll, kaffebiter, tusselus eller kjellerdyr. Skrukketrollet har mange navn, men det mange ikke vet er at det er et krepsdyr som er helt avhengig av fukt for å kunne puste. Nyfødte skrukketroll er hvite og små som riskorn, og det blir 1-2 centimeter langt. De trives ofte under steiner, planker og blomsterpotter ute, og på fuktige steder i kjellere. De klatrer typisk oppover husveggen og inn ventiler, åpne vinduer eller luker. De kan overleve innendørs dersom det er fuktig og de finner mat.

De er planteetere og spiser blant annet planter og trevirke som er råttent, men kan også spise både sopp og levende planter. Skrukketroll er ikke farlige for oss mennesker da de hverken gjør skade på bygningen eller sprer sykdommer.  

Forebygging:

  • De er avhengig av fukt for å overleve. Reduksjon av fuktighet er derfor det viktigste du kan gjøre.
  • Tett åpninger som luker og ventiler med netting for å unngå at de kommer inn.

Bekjempelse – slik blir du kvitt skrukketroll:

  • Vil du ha dem ut av huset, kan du feie dem opp med en feiekost. Det er bedre og mer miljøvennlig enn å drepe dem med insektmidler.
  • Reduser fuktigheten. Skrukketroll er krepsdyr og avhengig av fukt for å kunne puste. Noen metoder for å redusere fuktighet: vurdere om dreneringen er i orden, bedre ventilasjonen, øke varmen, benytte avfukter, redusere kondens.
  • Finn ut hvordan de kommer seg inn og tett med for eksempel netting.

Les også: Insekter i huset? Ikke alle insekter gjør skade