Forventer økning i skjeggkre – men det finnes en løsning

Nærbilde av et skjeggkre
Etter gjennombrudd i bekjempelsen av skjeggkre forventes det at vekstraten vil avta. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

De siste årene har skjeggkre spredd seg til hele Norge. Norsk Hussopp Forsikring forventer at økningen fortsetter i året som kommer, men med ny bekjempelsesmetode er problemet håndterbart.

Publisert 17.2.2020

Det har vært en eksplosjon av skjeggkretilfeller de siste årene i Norge. Øyvind Magerøy er fagsjef i Norsk Hussopp Forsikring, og ekspert på skadedyr i norske hjem. Han forteller om en enorm pågang av kunder som melder om skjeggkre.

– I 2019 fikk Norsk Hussopp Forsikring melding om skjeggkre i over 11 000 boliger. Veksten har vært vanvittig stor, men med nye metoder er skjeggkreproblement nå håndterbart, forteller fagsjefen.

Bedre kontroll på situasjonen

I fjor resulterte et forskningsprosjekt som ble styrt av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring i å finne en forgiftet åte med svært god effekt mot skjeggkre. Sammen med skadedyrbransjen ble det i en videreføring av prosjektet gjort forsøk som la grunnlag for en effektiv bekjempelsesmetode.

– Vi fikk et gjennombrudd i bekjempelsen av skjeggkre i fjor. Sammen med Folkehelseinstituttet og en faggruppe fra skadedyrsbransjen, utarbeidet vi metoder som tar knekken på hele 90 prosent av bestanden i løpet av ti uker. Det gjør at vi nå har fått bedre kontroll på situasjonen og forhåpentligvis får bremset utviklingshastigheten. Veksten vil fortsette i året som kommer men trolig ikke like eksplosivt, sier Magerøy.

Samfunnsnyttig metode

Metoden går ut på at åten legges punktvis langs veggene i hele boligen. Det beregnes ett punkt åte per kvadratmeter bolig, altså 100 punkter på 100 kvm.

– For kundene våre og samfunnet generelt er den nye metoden revolusjonerende. Den gir tidsbesparelser, den er kostnadseffektiv sammenlignet med tidligere metoder, og ikke minst er usikkerheten borte fordi vi vet den fungerer. Metoden har dokumentert effekt, forklarer fagsjefen.

Flest i Hordaland og Akershus

Statistikken viser at det i fjor var høyest forekomst av skjeggkretilfeller i daværende Hordaland, Akershus, Rogaland og i Oslo.

– I tettbefolkede områder er det flere tilfeller og større spredning. Det er langt færre saker nordover og i utkantstrøk, sier Magerøy om skjeggkrestatistikken for fjoråret.

Skjeggkreene ble først oppdaget i Norge i 2013. De første tilfellene ble registrert i Rogaland og i Hordaland, og spredde seg raskt utover landet. Skjeggkreene er ufarlige for mennesker og gjør ingen skader på boligene, selv om de kan oppfattes som sjenerende og ubehagelige.

Fakta om skjeggkre

  • Skjeggkre er vingeløse insekter som hører til slekten børstehaler.
  • Voksne individer blir 12-18 mm.
  • Utvikling fra nymfe til voksen tar fra 18 måneder til 3 år.
  • Etter kjønnsmodning kan skjeggkreene leve opptil 7 år og legger ca. 50 egg i året.
  • Insektene livnærer seg på proteiner, karbohydrater og fett, og i mangel på noe annet, papir.
  • Trives best i fuktige omgivelser, men tåler også tørre omgivelser og kan derfor leve i hele boligen.

Mer om:

Andre artikler: