For få forsikrer hytta

Hytte på fjellet
Hytte på fjellet

For få forsikrer hytta tilstrekkelig

Det finnes nesten en halv million hytter i Norge og vi elsker hyttene våre. Selv om hyttedrømmen er så viktig for oss er det mange som slurver med forsikringene.

Oppdatert 09.09.2019, Publisert 03.11.2017

Hytta er et viktig samlingssted for familien og et sted vi slapper av og lader batteriene. Men dersom en mangler forsikring på hytta kan drømmen fort bli til et mareritt. En råteskade, for eksempel, kan bli både belastende og kostbart. Allikevel er det mange som er underforsikret.

– Vi får stadig henvendelser fra kunder som fortviler over at de har oppdaget råteskade eller skadedyr på hytta, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Inger Kringlebotten i Norsk Hussopp Forsikring.

Hytta er utsatt

Årsaken til manglende forsikring mot råteskader og skadedyr er i mange tilfeller at de ikke er klar over at det ikke automatisk inngår i forsikringen. I andre tilfeller vet en ikke at det er mulig å forsikre seg mot dette. Alle vet at man bør forsikre seg, men interessen stopper gjerne der.

– Forsikring kan være litt vanskelig og er gjerne et lavinteresse-produkt. Når uhellet er ute derimot blir det høyinteresse, men da er det dessverre for sent, sier Kringlebotten.

Råteskade, som skyldes for høy fukt i treverket over lang tid, og invasjon av maur, spesielt stokkmaur, er de vanligste årsakene til at hytteeiere kontakter forsikringsselskapene.

– Skade i krypkjeller og kondensskader i takverk og undertak er en gjenganger på hytter. Kondens skader gjelder særlig eldre hytter som har fått lagt inn strøm og vann. De er ikke dimensjonert for dagens fuktbelastning med innlagt vann, dusj koking etc. og mangler ofte tilstrekkelig lufting og fuktsikring, forteller hun.

En annen fare med hytter og fritidsboliger er at de ofte står tomme store deler av året. I tillegg glemmes eller nedprioriteres i mange tilfeller viktig kontroll og vedlikehold.

– Er det et halvt år siden man besøkte hytta sist kan mye ha skjedd. Ofte ser vi at skadene har vært der i lang tid uten at eieren har oppdaget dem, sier Kringlebotten.

Skader som utvikles i det skjulte

Ekte hussoppangrep i treverket bak murpuss. © Foto: Effecta AS

De fleste har et forhold til forsikring, men vet ofte ikke så mye mer enn at det er viktig å forsikre det man eier. Det som er spesielt med råteskader er at de ofte utvikles i det skjulte og de aller fleste skadene utvikles over flere år. Dette medfører at lang forsikringstid gir bedre sikkerhet.

Publisert: 23. november 2017

Viktigere enn mange tror

For de aller fleste er bolig den desidert største økonomiske investeringen de gjør, og det vil være betryggende å være forberedt hvis noe skulle skje. Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over.

– Skader forårsaket av treødeleggende råtesopper, som for eksempel ekte hussopp og kjellersopp, er spesielle fordi slike skader utvikles over lang tid, normalt flere år, med høy fuktpåkjenning på treverket. I tillegg tar det ofte lang tid før skadene oppdages da de ofte utvikler seg skjult inne i konstruksjonen, sier Svein Stormoen, skadesjef i Norsk Hussopp Forsikring.

Lang forsikringstid er viktig

Et vanlig forsikringsprinsipp er at skader utenfor forsikringstiden ikke dekkes, dette er noe de fleste er klar over. Det er naturligvis for sent å forsikre bagasjen sin når kofferten allerede er forsvunnet, innboet etter at tyvene har vært på besøk, eller bilen etter at den har vært i en kollisjon.

–    Stormoen forklarer at en utfordring med denne typen skader er at de gjerne utvikles over lang tid. Dersom skaden eksempelvis har utviklet seg over 8 år, men forsikringstakeren bare har hatt forsikring i deler av denne tiden, vil det naturligvis måtte gis en reduksjon i erstatningen Det er dessverre ikke er mulig å forsikre seg tilbake i tid for skader som allerede har skjedd.

En takstmann kan i de fleste tilfeller gi en vurdering av hvor lang skadeutviklingstiden er. Dette innebærer at jo lenger forsikringstid en har, jo bedre sikret er huseieren. I de få tilfellene hvor det er usikkerhet i forhold til utviklingstiden kommer dette alltid forsikringstakeren til gode.

–    Vi er her for å hjelpe når uforutsette hendelser oppdages, men i de tilfeller hvor den skadelidte ikke har tilstrekkelig dekningstid kan vi dessverre ikke hjelpe fullt ut, sier Stormoen.

Les mer om: Råteskader

Huseiers ansvar

Selv om man har de riktige forsikringene er det gjerne en stor påkjenning dersom man blir utsatt for denne typen skader.

–    Et viktig moment et også at forsikringstaker har et vedlikeholdsansvar. Dette er det dessverre mange som glemmer, sier Stormoen.

Som huseier er det viktig at man tar ansvar for å holde huset i orden. Dette innebærer å forebygge skader ved utette tak og vegger, samt sørge for at takrenner, nedløp og taksluk vedlikeholdes og renses. I tillegg skal synlige mangler utbedres umiddelbart, eksempelvis synlige lekkasjer eller manglende takstein.

–    Sluntrer man unna viktig vedlikehold og huset står med mangler i klimaskjoldet over tid, vil du garantert få en råteskade i løpet av noen år. Det er mye å huske på når man er huseier, men da unngår man også unødvendige og lite hyggelige overraskelser, forteller Stormoen.

Råte- og skadedyrforsikring er viktigere enn mange tror

FORSIKRING: Godt å ha når noe uforutsett skjer.

Har du forsikringene i orden?

Er du boligeier bør du ha en boligforsikring, det har også de aller fleste. Mange huseiere er derimot ikke klar over at skader på bygningen som følge av råte og skadedyr ikke inngår i standardforsikringen.

Publisert: 27. oktober 2017

For få har tilstrekkelig forsikring

For de aller fleste er bolig den desidert største økonomiske investeringen de gjør, og det er viktig å vite at man får økonomisk hjelp dersom uhellet er ute. Mange er underforsikret i forhold til verdiene de har. Når det gjelder råte- og skadedyrforsikring er det mange som mangler denne dekningen. Dessverre blir de først klar over dette etter at skaden har oppstått.

– Det er skremmende å tenke på at det er så mange som ikke er forsikret mot denne typen skader, som i verste konsekvens kan gi enorme økonomiske konsekvenser for familien, sier Inger Kringlebotten, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Norsk Hussopp Forsikring

Stor påkjenning ved skade

Å ha en forsikring mot råteskader og skadedyr er viktigere enn mange er klar over. Det er ofte en stor påkjenning både psykisk og økonomisk når en blir utsatt for råtesopper eller får uønsket besøk av skadedyr som veggedyr eller maur. I verste tilfellet kan kostnadene for å utbedre en råteskade beløpe seg til over millionen. Mange får seg en kalddusj når de blir utsatt og oppdager at de ikke har nødvendig dekning. Tanken på hva en har i hus er ofte en belastning i seg selv, og det kan være greit å slippe å bekymre seg for utgiftene i tillegg – da er det godt å ha riktig forsikring.

Det er enkelt å forsikre seg

De fleste har et forhold til forsikring, men vet ofte ikke så mye mer enn at det er viktig å forsikre det man eier. Når forsikringen skal velges er det i tillegg ofte mange alternativer og utvalget kan ofte virke forvirrende for mange. Ønsker du å inkludere råte- og skadedyrforsikring i boligforsikringen er det derimot enkelt

– Det eneste du behøver å gjøre er å ta kontakt med forsikringsselskapet og si at du ønsker en slik type forsikring. Norsk Hussopp Forsikring samarbeider med flertallet av landets forsikringsselskaper og tilbyr en standard forsikring for både villaer og hytter, forteller Kringlebotten.