Startpakker

Når man oppdager skadedyr i bolig eller hytte er første steg i prosessen for å bli kvitt plageåndene å kartlegge situasjonen og omfanget. I noen tilfeller kan relativt enkle tiltak som musefeller, insektsspray, mauråte eller limfeller være tilstrekkelig for å løse problemet.

Som en service til våre kunder som selv ønsker å igangsette første tiltak i sin skadesak tilbyr vi, i samarbeid med Skadedyrbutikken, startpakker tilpasset den aktuelle skadevolderen. Pakken er uten kostnader for deg. Hvis pakken løser problemet slipper du også egenandel.

Pakken inneholder det du trenger for å komme raskt i gang med kartlegging og behandling, og blir tilsendt allerede i løpet av et par dager. Dersom dette ikke løser problemet behandles saken videre i henhold til vanlig rutiner. Les mer om saksgangen her.

Hvordan få startpakke?

Utsendelse av en startpakke forutsetter at du har meldt en skade.

Meld skaden her eller kontakt oss for mer informasjon.

Tilgjengelige startpakker

Vi tilbyr 5 ulike startpakker: Maur, sølvkre, klesmøll, rotter og mus.

Maur

Check

Når maur skal bekjempes er det kombinasjoner av flere og riktige tiltak samtidig som gir ønsket resultat. Aktiviteten av maur skal normalt gradvis forsvinne når bekjempelsen er gjennomført. Merk at bekjempelse av stokkmaur kan være mer komplisert enn andre maurarter.

Pakken inneholder: Mauråte, maurkonsentrat, åtemerker, hansker og informasjonsskriv.


Sølvkre

Check

Sølvkre gjør under normale forhold ingen skade, men de kan være sjenerende og mange oppfatter situasjonen som ubehagelig. Sølvkre er avhengig av høy fuktighet og større aktivitet kan indikere en fuktskade. For å kartlegge og bekjempe aktiviteten anbefales kombinasjon av flere tiltak. Pakken inneholder det du trenger for å igangsette tiltak raskt.

Pakken inneholder: 4 stk limfeller, mauråte, insektspray, hansker og informasjonsskriv.


Mus

Check

Regler fra Miljødirektoratet vanskeliggjør tiltak der det brukes musegift og privatpersoner har ikke lov å legge ut dette ute. Forebygging kan i stor grad gjøres ved å fjerne mattilgangen samt sikre bygningen slik at dyrene ikke kommer inn. Den beste fellen for privatpersoner den velkjente klappfellen. Med denne pakken får du verktøy til å kartlegge omfanget av museangrepet.

Pakken inneholder: 4 stk musefeller, peanøttbasert åte, hansker og informasjonsskriv.


Rotter

Check

Nye regler fra Miljødirektoratet innebærer at det kun er godkjente skadedyrbekjempere som kan bekjempe rotter med gift. Forebygging gjøres mest effektivt ved å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Den beste fellen for privatpersoner er den velkjente klappfellen. I denne pakken får du verktøy til å kartlegge omfanget av rotteangrepet.

Pakken inneholder: 2 stk rottefeller, peanøttbasert åte, hansker og informasjonsskriv.


Klesmøll

Check

Når man oppdager klesmøll i boligen er det viktig å kartlegge omfanget og primærårsaken til at de er der. I Norge er arten et ganske vanlig problem, men ved å ha gode forebyggende rutiner kan man unngå større angrep. I mange tilfeller kan problemet også enkelt løses.

Pakken inneholder: 2 stk klesmøll limfelle, insektsspray, hansker og informasjonsskriv.


Spørsmål vedrørende mottatt pakke?

Har du spørsmål eller behov for hjelp i forbindelse med mottatt pakke eller skadesak er Skadebutikken AS og Norsk Hussopp Forsikring tilgjengelige. Dersom du har spørsmål direkte i forhold til pakken, dens innhold eller bruk anbefaler vi at du kontakter Skadebutikken på tlf. 40 60 11 11 eller e-post: post@skadedyrbutikken.no. Har du spørsmål i forhold til din sak, ta kontakt med oss. Produktene leveres av Skadedyrbutikken AS.