Saksgang skjeggkre Boligselskap

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade, men det er normalt å oppleve de som sjenerende og ubehagelige. Spesielt hvis de forekommer i store antall.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skaden meldes til oss av boligselskapets styre. Når saken er registreres hos oss ber vi styret oversende komplett liste over enheter, adresser, beboere og kontaktinformasjon til hver beboer. Dette blir oversendt til skadedyrselskapet vi rekvirerer. Skadedyrselskapet vil legge opp et informasjonsløp mot beboer og gjennomføre bekjempelser i alle enheter i tråd med en fremdriftsplan alle blir kjent med. Det er avgjørende at styret og beboere følger anvisninger gitt av skadedyrtekniker, dette er ikke valgfritt, men påkrevd for at vi skal kunne løse saken. For innboavtaler holder vi direkte kontakt med forsikringstaker.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det er viktig at boligen rengjøres grundig før giftig åte legges ut. Grundig vask fjerner alternative næringskilder og støv som ødelegger effekten av åten. Det anbefales generelt at du støvsuger grundig og hyppig i perioden giften ligge rute. Vær spesielt nøye langs lister, dette kan bidra til en kraftig reduksjon de første tiden giften ligger ute.

Prøv å senke skuldrene. Det kan være plagsomt og belastende å ha skjeggkre i boligen, men de er heldigvis ikke farlige.

Behandling og fremdrift

Etter behandlingen vil åten virke i 6-9 måneder. Trolig vil dette gi en reduksjon på over 95 % av antall individer. Egenandelsfaktura vil utløses når det påløper kostnader i, og vil bli sendt til boligselskapet eller til forsikringstaker for innboforsikringen.

Påfyll av materiell

Ta kontakt på skade@hussoppen.no med referanse til skadenummer.

Tips til forebygging og råd mot skjeggkre

Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du pakker ut nye ting ute og kaster emballasjen så raskt som mulig. Mistenker du at du kan ha fått med deg skjeggkre – ikke ta det med inn.

Har du allerede fått skjeggkre i hus er det mye du selv kan gjøre for å redusere problemet:
• Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall skjeggkre.
• Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.
• Fjerne mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister.
• Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.
• Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.

Mer informasjon om skjeggkre

Mer informasjon og tips til forebygging finner du her.