Saksgang skjeggkre | Boligselskap

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade.

Hva skjer når skaden er meldt?

Skaden meldes til oss av boligselskapets styre. Vi vil be om å få tilsendt et bilde slik at vi kan bekrefte at det er skjeggkre. Dersom det ikke er tatt bilde, kan vi sende ut en pakke med limfelle slik at det kan påvises aktivitet av skjeggkre.

Dersom det påvises skjeggkre ber vi styret oversende kontaktinformasjon til hver beboer/leilighet i det aktuelle bygget. Dette blir oversendt til skadedyrselskapet vi rekvirerer. Skadedyrselskapet vil legge opp et informasjonsløp mot beboer og gjennomføre bekjempelser i alle enheter i tråd med avtalt fremdriftsplan.

Det er avgjørende at styret og beboere følger anvisninger gitt av skadedyrtekniker, dette er ikke valgfritt, men påkrevd for at vi skal kunne løse saken.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Det er viktig at boligen rengjøres grundig før giftig åte legges ut. Grundig vask fjerner alternative næringskilder og støv som ødelegger effekten av åten.

Behandling og fremdrift

Bekjempelse består av punkting med Advion åte ca 1. pkt. pr m2 boligareal langs veggene i alle rom. Giftåten som er benyttet vil fortsatt ha virkning i så lenge som 4 år etter utleggelse, det er også bevist god effekt av sekundær forgiftning (mellom skjeggkre). Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat, er viktig forebyggende tiltak for å begrense bestandsveksten og bedre effekten av forgiftet åte. Forebyggende arbeider hviler på forsikringstaker selv. Unngå bruk av vann, slik at åten ikke vaskes bort. Etter endt behandling får du oversendt rapport som tekniker har utarbeidet underveis.

Egenandel

Ved behandling utløses egenandel (oppgitt i forsikringsbeviset). Egenandelen sendes til boligselskapet.

Mer informasjon om skjeggkre

For mer informasjon: Skjeggkre | Informasjon og tips til forebygging og bekjempelse.