Saksgang skjeggkre privat

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade.

Hva skjer når skaden er meldt?

Når du har meldt skaden vil vi be om å få tilsendt et bilde slik at vi kan bekrefte at det er skjeggkre. Dersom du ikke har fått tatt bilde, kan vi sende ut en pakke med limfeller slik at du kan påvise aktivitet av skjeggkre. Send oss deretter et bilde så snart det er fangst i fellene.

Dersom det påvises skjeggkre sender vi ut et skadedyrbekjempelsesfirma som starter behandling.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Før behandlingen kan startes må det gjøres en grundig rengjøring av boligen. Grundig vask fjerner alternative næringskilder og støv som kan ødelegge effekten av åten.

Behandling og fremdrift

Det finnes per i dag ingen sikre metoder for å fjerne skjeggkre helt. Derfor kan vi ikke garantere utryddelse, men forsikringen dekker behandling for å redusere problemet.

Bekjempelse består av punkting med Advion åte ca 1. pkt. pr m2 boligareal langs veggene i alle rom. Giftåten som er benyttet vil fortsatt ha virkning i så lenge som 4 år etter utleggelse, det er også bevist god effekt av sekundær forgiftning (mellom skjeggkre). Gode renholdsrutiner som begrenser tilgangen på mat, er viktig forebyggende tiltak for å begrense bestandsveksten og bedre effekten av forgiftet åte. Forebyggende arbeider hviler på forsikringstaker selv. Unngå bruk av vann, slik at åten ikke vaskes bort. Etter endt behandling får du oversendt rapport som tekniker har utarbeidet underveis.

Egenandel

Ved behandling utløses egenandel (oppgitt i forsikringsbeviset).

Mer informasjon om skjeggkre

For mer informasjon: Skjeggkre | Informasjon og tips til forebygging og bekjempelse.