Saksgang skjeggkre privat

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade.

Hva skjer når skaden er meldt?

Når du har meldt skaden vil vi be om å få tilsendt et bilde slik at vi kan bekrefte at det er skjeggkre. Dersom du ikke har fått tatt bilde, kan vi sende ut en pakke med limfeller slik at du kan påvise aktivitet av skjeggkre. Send oss deretter et bilde så snart det er fangst i fellene.

Dersom det påvises skjeggkre sender vi ut et skadedyrbekjempelsesfirma som starter behandling.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Før behandlingen kan startes må det gjøres en grundig rengjøring av boligen. Grundig vask fjerner alternative næringskilder og støv som kan ødelegge effekten av åten.

Behandling og fremdrift

Det finnes per i dag ingen sikre metoder for å fjerne skjeggkre helt. Derfor kan vi ikke garantere utryddelse, men forsikringen dekker behandling for å redusere problemet.

Behandlingen igangsettes på første befaring ved at tekniker legger ut forgiftet åte langs lister i boligen. Etter 6-9 måneder gjentas behandlingen ved behov. Etter endt behandling får du oversendt rapport som tekniker har utarbeida underveis.

Egenandel

Ved behandling utløses egenandel (oppgitt i forsikringsbeviset).

Mer informasjon om skjeggkre

For mer informasjon: Skjeggkre | Informasjon og tips til forebygging og bekjempelse.