Saksedyr

Saksedyr

  • Gjør ingen skade og dekkes ikke av forsikringen

Saksedyr er helt ufarlige, men kan være plagsomme

Saksedyr (Dermaptera) er et insekt som er vanlig over store deler av verden. I Norge har vi tre arter: dvergsaksedyr, skogsaksedyr og vanlig saksedyr. Det er kun vanlig saksedyr som kan være plagsomme for mennesker, og komme seg inn i boligen. Disse finnes i Sørøst-Norge og nordover til Trøndelag. Saksedyret er helt ufarlig, og gjør ingen skade på verken mennesker eller bygninger.

Som voksne varierer de norske artene fra 10-20 mm i lengde som voksne.  Insektet er avlangt og mørkebrunt, med gulbrune ben. Antennene hos voksne individer er ca. 7-8 mm lange. Kroppen kjennetegnes enkelt ved at saksedyrene har en karakteristisk «saks» eller «tang» bak på kroppen, derav navnet. «Saksen» er et forsvars- og angrepsvåpen. Den kan virke skremmende, men saksedyrene er ikke i stand til å klype hardt.

Saksedyr er nattaktive insekter som på dagtid gjemmer seg i fuktige og mørke hulrom og sprekker, som under steiner og døde greiner. På natten kommer de ut på leting etter mat. De spiser som regel bløte, råtne eller friske plantedeler eller mindre dyr som for eksempel bladlus. Under leting etter mat kan de også forville seg inn i hus.

Saksedyr er ikke regnet som skadedyr, men mange mennesker synes de kan være plagsomme og skremmende. Siden de er avhengige av fuktig miljø overlever de vanligvis ikke lenge inne. Har de kommet seg inn huset, er det vanlig å finne dem på gulvet under gjenstander i typisk fuktigere rom som kjellere, vaskerom, kjøkken, bad og gang. Man kan også finne saksedyr i postkassen, hvor de kryper gjennom dreneringshullet og gjemmer seg om dagen. På den måten kan de komme inn i huset via posten. Opplever man høy aktivitet av saksedyr kan dette skyldes gode formeringsforhold i råtne materialer og vegetasjon rundt boligen.

For å hindre at insektet kommer inn i huset, bør man fjerne formeringsmulighetene nærme bygningen. Dette innebærer å fjerne fuktig markvegetasjon, råtten vegetasjon, komposthauger, hageavfall og lignende. De kan også sperres ute ved å sørge for at dører og vinduer i kjeller og første etasje er lukket om natten. De kan fjernes mekanisk ved å feie eller støvsuge og destruere støvsugerposen etter bruk. Det er ikke anbefalt å benytte kjemikalier for å bekjempe saksedyr.

Forebygging

  • Fjerne fuktig markvegetasjon, råtne materialer, kompost, hageavfall nær eller inntil boligen.
  • Holde dører og vinduer i kjeller og første etasje lukket om natten.

Bekjempelse

  • Fjerne mekanisk ved å feie eller støvsuge. Støvsuger man, må støvsugerposen destrueres etter bruk.
  • Det er ikke anbefalt å sprøyte med kjemikalier/gift for å bekjempe dyrene.  
  • Saksedyr gjør ingen skade på verken mennesker eller bygninger og er derfor ikke dekket av forsikringen.

Få hjelp når du trenger det

Du kan forsikre deg mot råteskader og skadedyr. Vi hjelper deg med å bekjempe skadedyr som skjeggkre, veggedyr, kakerlakker, maur, mus og rotter. Gjør skadedyr skade på huset eller hytta får du økonomisk hjelp til å reparere skaden. Du må selv sikre bygningen mot nye angrep. Vi gir deg gode råd om hvordan du best kan gjøre dette, eksempelvis ved å tette sprekker hvor de kommer inn.

Vi er markedsledende på forsikring av råteskader og skadeinsekter. Vi har mer enn 80 års erfaring fra denne typen skader og forsikrer 1,2 millioner norske boliger. Skulle uhellet være ute kan du være trygg på at skadesaken blir håndtert raskt og effektivt.

Les også: Sjekkpunkter for forebygging av skadeinsekter og insektskader