Ny logo og profil | Modernisert designuttrykk og helhetlig profil

Norsk Hussopp Forsikrings nye logo
NY LOGO: Norsk Hussopp Forsikrings nye logo

Norsk Hussopp Forsikring er stolte av å presentere selskapets nye logo og grafiske profil. Vi har fått en flott logo som står frem som et godt symbol for selskapet, et moderne og tidsriktig uttrykk, og en helhetlig profil.

Norsk Hussopp Forsikring har den siste tiden gjennomført et omfattende arbeid med ny logo og profil. Bakgrunnen er både behovet for et uttrykk som er tilpasset dagens digitale kanaler, kundenes og samarbeidspartneres behov, og som et ledd i en generell modernisering av selskapet. Vi har fått en profil som viderefører selskapets lange tradisjon og verdier, og en logo som står frem som et godt symbol for selskapet.

Ny logo og grafisk profil

Norsk Hussopp Forsikring har i mange år vært en velkjent merkevare i den norske forsikringsbransjen. Det har vært viktig å videreføre noen grunnleggende elementer i logoen og og både huset og elementer som verner om huset og hjemmet videreføres. Her kan du laste ned den nye logoen.

Det er ikke bare logoen til Norsk Hussopp Forsikring som har gjennomgått en oppgradering. Også de øvrige elementene i den grafiske profilen, som fargepalett, skrifttyper og designelementer, er endret. Vi har hatt et mål om at all vår kommunikasjon skal bindes sammen i en helhetlig profil som går igjen i alt fra brevpapir, fakturaer og vilkår, til annonser og hjemmesider. Vi er stolte over resultatet som vi nå kan vise frem, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Inger Kringlebotten.

Gjerholm Design har bistått i arbeidet med den nye logoen og den grafiske profilen. De har gjort en super jobb og klart å fange og videreføre selskapets lange tradisjon og verdier, i nåtidens moderne drakt.

Vi håper endringene oppleves positivt og tilfører en verdi til både partnere, leverandører og kunder!

Nye lokaler og ny adresse

Norsk Hussopp Forsikring flyttet inn i dette byget 18. januar 2016

Nye lokaler i Schweigaards gate 16

Etter 27 år på Abildsø har Norsk Hussopp Forsikring flyttet inn i nye lokaler. Våre nye lokaler ligger i Schweigaardsgate 16, sentralt i Oslo.


Schweigaardsgate 16 ligger ved Teaterplassen, noen få minutters gange fra Oslo S og rett ved siden av bussterminalen. Bygget er på totalt åtte etasjer og inneholder kontorer, møterom, auditorier og kantine.

Vi hadde et ønske om mer moderne og åpne lokaler, god adkomst, samtidig som vi ønsket å være nærmere våre samarbeidspartnere og forsikringsmiljøet. Dette har vi fått i Schweigaardsgate 16.

Kontorbygget er moderne og miljøvennlig, og vi har lagt vekt på lyse lokaler, åpne løsninger, funksjonalitet, og bruk av teknologi som skal forenkle hverdagen til de ansatte.

Vår nye besøksadresse: Schweigaards gate 16, 0191 Oslo
Vår nye postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 Oslo

Vi gleder oss over å være på plass i nye lokaler!