Sikre boligen mot flaggermus i september

Flaggermus i taket
KNYTTET TIL BYGNINGER: Vanlige tilholdssteder er under taksteiner og pipebekledning, på loft og i trevegger, og ellers hvor det finnes sprekker de kan komme til. Foto Shutterstock

Det er kun i september det er lov å sikre boligen mot flaggermus.

Vil du unngå at flaggermus etablerer seg i boligen din neste år? Da må alle åpninger i boligen større enn syv millimeter sikres nå i september. Årsaken er at man skal unngå å forstyrre flaggermusene i sommermånedene og når de går i vinterdvale.

– Du har ikke lov til å forstyrre, fjerne eller avlive flaggermus dersom du oppdager en koloni i boligen. Det er 11 arter bekreftet i Norge, og alle er fredet, sier biolog Ragna Byrkjeland i Norsk Hussopp Forsikring.

Dersom du vil gjøre tiltak i egen bolig må alle flaggermusene være ute av bygget før du sikrer permanent. Om du kniper inn med enda en millimeter, sikrer du også boligen din mot inntrengning av mus.

Fukt, misfarging og lukt

Flaggermus er et pattedyr og lever i hele verden. Koloniene finnes i boliger hovedsakelig på sommerstid, og består av hunner og barn. Nattestid forlater hunnen kolonien for å lete etter mat (insekter) til seg og de nyfødte ungene. Siden dette er pattedyr, returnerer de for å gi ungene melk. Ungene kan ikke fly i starten, og kolonien er veldig sårbar i den perioden de er avhengig av moren sin.

– Noen ganger kan flaggermusene opptre som et skadedyr. Dersom det er mange individer, eller du har årlig besøk i boligen din, vil det over tid kunne samle seg opp mye avføring og urin. Dette kan føre til fuktskader, misfarging og lukt i boligen. Flaggermusene gnager ikke på ting slik mus og rotter gjør, så skadene er begrenset til områdene hvor du finner avføring og urin, forklarer Byrkjeland.

Er du usikker på om det er flaggermus du har fått i boligen? Da har biologen et godt tips.

– Du kan ved å kjenne på avføringen identifisere om det er flaggermus eller mus. Flaggermusens avføring vil, som følge av at de spiser insekter, pulverisere mellom fingrene dine, sier hun.

Dekker skader, ikke bekjempelse

Husforsikring hos Norsk Hussopp Forsikring dekker skader etter dyr. Dette inkluderer skader etter flaggermus, dersom du er uheldig og får etablert en koloni i boligen din.

– Vi gjør likevel oppmerksom på at vi ikke kan bistå med bekjempelse som følge av at de er fredet. Flaggermusene utgjør normalt ikke noen helserisiko for deg, selv om de tar tilhold i boligen din, sier Byrkjeland.