Soppgruppe med en geleaktig konsistens

Gelésopp (Tremella sp.) er en samlebetegnelse på en gruppe sopper som er like både utseendemessig og har lignende levesett. Navnet har den fått etter sin geleaktige konsistens. Soppene er vanlig i skogen på nedfallene grener på skogbunnen. Når de er et problem i bygningssammenheng er det vanligvis utendørs, blant annet på vinduer, dører, dekkbord og utvendig panel. Soppene bryter ned treverket innenfra og gir seg først til kjenne etter flere år, gjerne som små gule «knoller». Stort sett foregår nedbrytningen langsomt, men i særlige tilfeller kan det være snakk om store skader i løpet av 5-7 år.

Tåresopp (Dacrymyces stillatus) er den vanligste arten som inngår i gruppen gelésopp. Soppen er en aggressiv råtesopp som fører til at det dannes små sprekkeklosser i trematerialet.

Bilder av gelésopp, kjennetegn og typiske skader

Tegn på angrep

  • Små gul/oransje/røde blærer eller gule stilkaktige fruktlegemer på treverkets overflate. Inntørkede fruktlegemer er brune, seige og geleaktige.
  • I fuktig vær sveller soppen opp, mens den i tørt vær tørker inn og kan bli nesten usynlig.
  • Det angrepne treverket får en brunlig farge og det dannes små sprekkeklosser.
  • Den har ikke overflatemycel, men i skrumprevnene kan det forekomme hvitaktig mycel.

Utbedring og reparasjon

  • Angrepet trematerial bør byttes ut.