Saksgang skjeggkre | Innbo

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Saksgang-skjeggkre_v2_2019.png

Skjeggkre blir stadig vanligere i norske hjem. De er heldigvis ikke farlige og gjør liten skade, men det er normalt å oppleve de som sjenerende og ubehagelige. Spesielt hvis de forekommer i store antall.

Hva skjer når skaden er meldt?

Når du har meldt skaden vil vi be om å få tilsendt et bilde slik at vi kan bekrefte at det er skjeggkre. Dersom du ikke har fått tatt bilde, kan vi sende ut en pakke med limfeller slik at du kan påvise aktivitet av skjeggkre. Send oss deretter et bilde så snart det er fangst i fellene. Dersom det er skjeggkre sender vi ut et skadedyrbekjempelsesfirma som starter behandling. Ta vare på noen feller med skjeggkre, slik at tekniker får bekreftet hvilke skadedyr det er på befaringen.

Hva kan jeg gjøre mens jeg venter?

Før behandlingen kan startes må det gjøres en grundig rengjøring av boligen. Dette er nødvendig for å fjerne næringskilder som kan konkurrere med åten som brukes i behandlingen. Det anbefales generelt at du støvsuger grundig og hyppig, også under behandling. Vær spesielt nøye langs lister, dette kan bidra til reduksjon av bestanden allerede i startfasen. Vær også nøye rundt fellene for å unngå at det samles støv.

Prøv å senke skuldrene. Det kan være plagsomt og belastende å ha skjeggkre i boligen, men de er heldigvis ikke farlige.

Behandling og fremdrift

Det finnes per i dag ingen sikre metoder for å fjerne skjeggkre helt. Derfor kan vi ikke garantere utryddelse, men forsikringen dekker behandling for å redusere problemet.

Innboforsikringen dekker en behandling med forgiftet åre. Behandlingen igangsettes på første befaring ved at tekniker legger ut åten langs lister i boligen.

Siden det ikke er praktisk mulig å utrydde skjeggkre vil en normal bekjempelse kunne innebære at en liten mengde dyr fremdeles er tilstede i boligen. Vi forutsetter derfor at du fortsetter med forebyggende tiltak slik at du unngår at aktiviteten blusser opp igjen. Dette arbeidet hviler på forsikringstaker. For å hjelpe deg videre med arbeidet, sender vi deg en pakke med limfeller/teip slik at du kan fortsette med forebyggende tiltak, etter endt behandling.

Egenandel

Dersom behandling igangsettes utløses egenandel (egenandelsbeløpet er oppgitt i forsikringsbeviset). Faktura sendes ut når påløpte kostnader overstiger egenandelsbeløpet.

Tips til forebygging og råd mot skjeggkre

Det viktigste du kan gjøre er å unngå å ta med deg skjeggkre hjem. De bor gjerne i pappesker, bygningsmaterialer og lignende.

Norsk Hussopp Forsikring anbefaler at du pakker ut nye ting ute og kaster emballasjen så raskt som mulig. Mistenker du at du kan ha fått med deg skjeggkre – ikke ta det med inn.

Har du allerede fått skjeggkre i hus er det mye du selv kan gjøre for å redusere problemet:

  • Sett ut limfeller for å finne ut hvor i boligen de bor og for å redusere antall skjeggkre.
  • Støvsug ofte for å fjerne mattilgang.
  • Fjerne mulige gjemmesteder ved for eksempel å reparere gulvbelegg, løse fuger og tette langs lister.
  • Skjeggkre tåler tørrere forhold enn sølvkre. Likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.
  • Husk at du fortsatt må unngå å få nye skjeggkre inn i huset.

Mer informasjon om skjeggkre

Mer informasjon og tips til forebygging finner du her.