Takstmann

En nøytral part

Norsk Hussopp Forsikring rekvirerer eksterne takstmenn som upartiske fagkyndige for utarbeidelse av en detaljert beskrivelse av skaden. Det er selskapet som normalt rekvirerer takstmann og gir mandatet for oppdraget. I mandatet er det bestemte minimumskrav til hva takstmannen skal beskrive i sin skaderapport: Årsak til skade, hendelsesforløp, antatt skadeomfang, reparasjonsbeskrivelse og en utbedringskostnad. I tillegg kan det for noen skader, f.eks. i forbindelse med råteskader være behov for å tidfeste skadeutviklingen.

Norsk Hussopp Forsikring benytter en rekke eksterne takstmenn over hele landet, og legger stor vekt på at de innehar nødvendig kompetanse og erfaring.