Et verdifullt tilleggsprodukt for huseiere

Er du boligeier bør du ha en boligforsikring. Mange huseiere er ikke klar over at skader på bygningen som følge av råte og skadedyr ikke inngår i standardforsikringen. Med en tilleggsforsikring hos Norsk Hussopp Forsikring er boligen din forsikret mot både små og store skader etter angrep av for eksempel stokkmaur og ekte hussopp samt bekjempelse av blant annet veggedyr, kakerlakker, rotter og mus.

Økt sikkerhet

Vi dekker skadeutvikling i avtaletiden. Fordi mange skader utvikles over flere år gir lang forsikringstid bedre sikkerhet.

Dekkes ikke av standard forsikring

Vær forberedt hvis noe skulle skje. Har du forsikringene du trenger?

Nye og eldre bygninger er utsatt

Skader oppstår både i nye og eldre bygninger og er ofte omfattende når de oppdages

Bli kvitt ubudne gjester

Vi hjelper til med å bekjempe småkrypene.

Økt trygghet

Du kan være trygg på at skadesaken er i de beste hender.

Råte- og insektskader kan bli dyrt

Vi dekker kostnadene ved utbedring av skader.

Forsikringen dekker

Skader etter ekte hussopp og andre råtesopper
Skader forårsaket av insekter
Bekjempelse av skadeinsekter som for eksempel veggedyr og kakerlakker
Bekjempelse av mus og rotter
Flere bekjempelsesforsøk dersom skadeinsektene ikke blir borte
Der bekjempelse kun gir en reduksjon av antall individer dekker forsikringen innledende kartlegging og to runder med bekjempelse. Det gis en materiellpakke og servicetelefon i inntil ett år.
Ubegrenset erstatningsbeløp
*I tabellen over ser du en forenklet fremstilling av vilkårene. For fullstendig oversikt, se vilkår i lenken under.

Flere detaljer om forsikringen

Følgende inngår ikke i forsikringen

 • Skader eller aktivitet som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • Svertesopp, muggsopp
 • Kostnader til vedlikehold og forebygging
 • Fuktskader
 • Kostnader for å påvise angrep og skader
 • Følgeskader, indirekte tap, skader på innbo og forhold som kun er skjemmende for utseende

Hvilke bygninger forsikres?

 • Enebolig
 • Selveiet halvpart av vertikaldelt tomannsbolig
 • Horisontaldelt tomannsbolig (må tegnes for hele bygget)
 • Boliger med inntil fire boligenheter (boligsameie, borettslag etc.)
 • Selveiet rekkehus, oppført i treverk.

Forsikringen gjelder både hovedbygg og fullverdiforsikrede sidebygg som er nevnt i forsikringsbeviset.

Bygninger av samme type som er oppført med formål å drive næringsvirksomhet, omfattes ikke av denne forsikringsordningen.

Besiktigelse

Noen ganger ønsker vi å gjøre en besiktigelse av bygningen som er forsikret.  I slike tilfeller er det Norsk Hussopp Forsikring som dekker kostnadene. Les mer om besiktigelse her.

Hva innebærer bekjempelse?

Med bekjempelse menes relevante tiltak som skal redusere eller utrydde forekomst av skadedyr.