Besiktigelse

Hva er en besiktigelse?

En besiktigelse innebærer at det i hovedsak foretas en visuell teknisk kontroll av bygningen med fokus på fuktproblematikk. Besiktigelsesrapporten er til selskapets eget bruk, og den er ingen garanti for at det ikke finnes skjulte mangler eller skader. Norsk Hussopp Forsikring har til enhver tid rett til å besiktige forsikret bygning.

Hvem utfører besiktigelsen?

Norsk Hussopp Forsikring benytter samarbeidende firmaer med kompetanse, erfaring og gode rutiner for kvalitetssikring. Firmaet som utfører besiktigelsen vil ta direkte kontakt for å avtale tidspunkt.

Hvem betaler besiktigelsen?

Dersom Norsk Hussopp Forsikring velger å besiktige bygningen, betales kostnadene av selskapet.