Fokus

Vi har fokus på kundene og deres hjem. Engasjerte og kompetente medarbeidere som jobber for en god opplevelse ved skade.

Trygghet

Vi tilbyr økonomisk trygghet når uhellet er ute, og trygghet i forhold til at skadesaken er i de beste hender.

Kompetanse

Vi har gjennom over 80 år opparbeidet en unik kompetanse og er eksperter på forsikring innen vår nisje.