Forslag til kandidat

Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 20.02.2023 via skjemaet under.

Oversikt over hvem som er på valg

Forslag til kandidat til generalforsamling

  • Informasjon om forslagsstiller

  • Informasjon om foreslått kandidat

Last ned pdf for innsending via post eller e-post.