Medlemmer av selskapet kan fremme forslag om kandidater til medlemmer av generalforsamlingen. Forslag må være mottatt av selskapet senest 14.02.2019 via skjemaet under.

Forslag til kandidat til generalforsamling

  • Informasjon om forslagsstiller

  • Informasjon om foreslått kandidat